سرباز و خاطرات دفاع مقدس(94)
كمين در كوهستان ساعت هشت صبح بود كه تلفن گروهان ما به صدا درآمد و كسي از آن سوي خط خبر شهادت چند نفر از سربازان ما را داد و گفت: - تويوتاي شما در محور مريوان- چاله سبز مورد كمين نيروهاي كومله قرار گرفته و همه سرنشينان آن كشته شدهاند. اين محور به دليل وضعيت ويژه مكانياش و همچنين كم بودن نفرات تأمين هر از چند گاهي مورد كمين و حمله نيروهاي ضد انقلاب قرار ميگرفت و كوملهها در آنجا معمولاً صدمات و خساراتي به ما وارد ميكردند. ستوان برنجي، فرمانده گروهان بعد از شنيدن اين خبر به من دستور داد تا جرثقيل را روشن كنم و به همراه سرگروهبان «بيسپار» عازم محل حادثه شويم. از طرف ديگر چون امكان داشت اين خبر بهانهاي براي به تله انداختن ما باشد، او چند سرباز تأمين را هم با ما همراه كرد.

ما بلافاصله آماده شديم و به همراه يك دستگاه آمبولانس و در كمترين زمان ممكن خود را به محل كمين رسانديم. به محض اينكه به محور مريوان- چاله سبز رسيديم، اولين چيزي كه توجه ما را به خودش جلب كرد،‌ تويوتاي سوراخ سوراخ شده گروهان بود كه نشان مي‌داد با شليك‌هاي پي‌در‌پي نيروهاي ضد انقلاب به آن روز افتاده است.

با ديدن تويوتا در آن وضعيت يك‌دفعه غم و درد جانكاهي روي سينه‌هامان نشست و ما مات و مبهوت به تويوتا خيره شديم.

سرنوشت نا‌معلوم پنج سرنشين ماشين كه بهترين دوستان من بودند، موجب شد من يك لحظه اختيارم را از دست بدهم و بدون دستور مافوق و حتي بي توجه به مسائل امنيتي و خطر كمين كومله‌ها به طرف ماشين بدوم، اما هنوز به تويوتا نرسيده بودم كه صداي شليك گلوله‌اي بلند شد.

يكي از نيروهاي ضد انقلاب كه در همان نزديكي كمين كرده بود، با ديدن من به طرفم شليك كرد كه خوشبختانه گلوله به من برخورد نكرد و من بلافاصله خودم را روي زمين انداختم.

با شليك گلوله، نيروهاي تأمين هم بي‌درنگ محل شليك را زير آتش گرفتند. چند لحظه بعد وقتي اوضاع آرام شد، ما با احتياط خودمان را به تويوتا رسانديم و متوجه شديم دو نفر از سرنشينان آن شهيد و سه نفر ديگر به شدت زخمي شده‌اند. با ديدن مجروحان كمك‌هاي اوليه در همان محل انجام شد و ما در حالي به پادگان برگشتيم كه من تويوتاي سوراخ سوراخ شده را به وسيله جرثقيل به پايگاه مي‌آوردم و در پشت سر من آمبولانس حامل بهترين دوستان‌مان در ميان احترام نظامي سربازان به پايگاه وارد شد.

مي‌توان گفت تنها راه رهايي از كمين دشمنان به ويژه در مناطق جنگي و كوهستاني استفاده از تأمين است، اما متأسفانه به دليل وسعت زياد منطقه كردستان اين امكان براي ما وجود نداشت و حاصل آن اتفاق‌هاي ناگواري از اين دست بود.

 

تاریخ حادثه: مرداد62

 

پانوشته ها:

1. سرباز وظيفه عليرضا يادگاري؛ جمعي لشكر 28 پياده

منبع: سرباز و خاطرات دفاع مقدس،صدیقی، سیامک،1388، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده