نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد
در ساعت 0655 از تيپ خواسته شد وضعيت را گزارش كند. تيپ پاسخ داد، فشار دشمن در دو جناح شديد است. در ساعت 0700 به توپخانه دستور داده شد با آتش كاتيوشا مواضع ايرانيها را به زير آتش بگيرد و از تيپ 19 خواسته شد با تیپ1ارتباط برقرار كند در صورت لزوم او را پشتيباني نمايد. تيپ 19 پاسخ داد یگانهاي او سخت با دشمن درگير شدهاند.

بخش پنجاه و پنجم مدارك به دست آمده از دشمن در ادامه عملیات طراح

عمليات آفندي ليلة ‌القدر در تاريخ 29 تموز 1981 (7/5/1360)

منطقه عمليات حميديه :

توجه: اين سند از نيروهاي عراقي به دست آمده مربوط به ادامه عمليات طراح مي‌باشد.

1- وضعيت كلي: تيپ ايراني توانست تيپ عراقي را عقب براند و به پل کرخه‌کور دست يابد. نيروهاي ايراني در منطقه نبرد شامل تيپ 3 لشكر 16 زرهي تيپ 55 هوابرد، عناصري از لشكر 92 زرهي و واحدهاي ژاندارمري و نيروي دكتر چمران و افراد داوطلب سپاه پاسداران بود.

نيروهاي عراقي در اين منطقه نبرد، تيپ 43 و 30  در كنار کرخه‌کور و اطراف پل‌ها دفاع مي‌كردند و حد فاصل خالي بين تيپ 43 و تيپ 20 لشكر 5 با يك گروه رزمي زرهي از عناصر تيپ 30 زرهي پر شده بود و حد فاصل بين منطقه تيپ 43 با تيپ 14 را گردان‌هاي تانك بنوخد نصر و الكندي حفاظت مي‌كرد.

لشكر 9 زرهي عراق علاوه بر یگان‌هاي سازماني از هر يك از تيپ‌هاي 10 و يك و 30 و 11 و 31 نيروي مخصوص يك گروه رزمي زير امر داشت و تيپ 30 نيز در منطقه عملياتي لشكر 9 زرهي وارد عمل شده بود.

2- مأموريت لشكر 9 زرهي با یگان‌هاي سازماني و زير امر اين بود كه از ساعت 2400 روز 28 تموز 81 (6 مرداد 1360) در منطقه اشغالي نيروهاي ايراني واقع در منطقه مسئوليت تيپ 43 زرهي پاتك كند و نيروهاي ايراني را از منطقه رخنه عقب براند.

3- اجراء

در ساعت 2400 روز 6 مرداد (آغاز روز هفتم مرداد) تيپ‌هاي يك و 19 (منهاي يك گردان پياده) از حوالي پل‌ها به کرخه‌کور حمله كردند و هم‌زمان با آغاز حمله 4 موشك زمين به زمين لونا به سوي نيروهاي ايراني پرتاب شد.

در ساعت 35 دقيقه بعد از نيمه شب روز هفتم مرداد، فرمانده تیپ1مكانيزه خبر داد. واحدهاي آن تيپ به نزديكي خاكريز نيروهاي ايراني رسيده زير آتش نيروهاي ايراني قرار گرفته‌اند. در ساعت 0125 فرمانده تيپ 19 درخواست كرد يك منطقه تخليه مجروحين برقرار شود. اين تيپ نيز به پيشروي ادامه داد و در ساعت 0230 به 300 متري نيروهاي ايراني رسيد.

در حالي كه تیپ1نيز به 300 متري ايراني‌ها رسيده بود، از واحدهاي حمله‌ور خواسته شد حمله را آغاز كنند. در ساعت 0320 تیپ1گزارش داد با آتش شديد نيروهاي ايراني مواجه شده ولي توانسته به پيشروي ادامه دهد و تيپ 19 نيز اعلام كرد در حال ادامه پيشروي است.

در ساعت 0335 تیپ1گزارش داد به 300 متري مواضع نيروهاي ايراني رسيده و درخواست آتش كاتيوشا نمود. در ساعت 0350 اين تيپ خبر داد سد خاكي اول را از نيروهاي ايراني بازپس گرفته است و تيپ 19 نيز به 200 متري مواضع ايراني‌ها رسيد و زير آتش سلاح سبك ايراني‌ها قرار گرفت و تلاش نمود خاكريز اول را از اشغال نيروهاي ايراني خارج سازد. در ساعت 0400 تیپ1اطلاع داد زير آتش شديد نيروهاي ايراني قرار گرفته و درخواست اعزام واحد تقويتي نمود، لذا به تيپ 19 دستور داده شد در اشغال خاكريز اول به تیپ1كمك نمايد.

در ساعت 0445 مجدداً تیپ1خبر داد تحت فشار شديد نيروهاي ايراني است و درخواست كمك كرد، پاسخ داده شد مقاومت كنيد و با تيپ 19 همكاري نماييد با آتش توپخانه از شما پشتيباني مي‌شود.

در ساعت 0450 از تيپ 19 خواستيم با تیپ1همكاري كند. فرمانده تیپ1درخواست كرد تانك‌هاي گردان حيفا و تيپ 43 كه در احتياط است به جلو اعزام شود پاسخ داده شد براي كمك به شما اعزام خواهيم كرد.

در ساعت 0455 فرمانده لشكر با فرمانده تيپ 30 تماس گرفت و دستور داد؛ حتماً سد خاكي اشغالي ايراني‌ها بازپس گرفته شود. در ساعت 0500 به تيپ 43 دستور داده شد در اشغال خاكريز با تیپ1همكاري كند و از تيپ 19 خواسته شد آتش توپخانه را به مواضع نيروهاي ايراني تنظيم كند. در اين موقع اطلاع رسيد نيروهاي ايراني در جناح چپ اقدام به مانور كرده و مي‌خواهند تیپ1را از ساير یگان‌ها جدا كنند. لذا از تيپ 19 خواسته شد با يك گردان پياده و يك گروهان تانك جلو ايراني‌ها را سد كنند و به گردان تانك حيفا دستور داده شد به جلو حركت كند. به تيپ1 ابلاغ شد حق هيچ گونه عقب‌نشيني ندارند و از تيپ 43 یگاني براي پوشش جناح راست اين تيپ وارد عمل شد و به تيپ 19 دستور داده شد؛ يك گردان پياده را با گردان تانك حيفا در منطقه تهديد تیپ1وارد عمل سازد و خود اين تيپ مواضع اشغالي را نگه‌داري و به هيچ وجه عقب‌نشيني نكند. در ساعت 0515 از تیپ1خواسته شد تا رسيدن عناصر تيپ‌هاي 43 و 30 در مناطق اشغالي  مقاومت كند. در همين زمان فرمانده لشكر به فرمانده تيپ 43 دستور داد جناح چپ تيپ 19 را تأمين نمايد تا از محاصره آن‌ها توسط نيروهاي ايراني جلوگيري گردد. هم‌چنين تيپ 30 اعلام كرد براي پشتيباني از تیپ1حركت كرده است، ضمناً از سپاه درخواست اعزام هلي‌كوپتر گرديد.

در ساعت 0520 تيپ 19 اظهار داشت قسمتي از یگان‌هاي خودي عقب‌نشيني و در پشت گردان تانك عكا قرار گرفته‌اند. به تيپ 19 خبر داده شد جناحين تأمين شده وحشت نداشته باشد و فرمانده لشكر شخصاً گفت هيچ گونه عقب‌نشيني جايز نمي‌باشد و به او گفته شد كه مذاكرات رئيس جمهور صدام حسين را به ياد داشته باشد و از او خواسته شد يك افسر ستاد براي برگرداندن افراد فراري اعزام كند.

در ساعت 0525 اطلاع حاصل شد ديدبان توپخانه مفقود شده.

در ساعت 0530 اطلاع رسيد گردان 5 مكانيزه هدف خود را اشغال كرده و تيپ 30 خبر داد از کرخه‌کور عبور نموده و به طرف سد خاكي در حال پيشروي است. به تیپ1دستور داده شد پيشروي كند و در خط تيپ 19 و 30 قرار گيرد و از تيپ 19 خواسته شد مواضع خود را حفظ كند و عقب‌نشيني ننمايد.

در ساعت 0600 از تیپ1سؤال شد آيا گردان تانك حيفا به هدف خود رسيده تيپ پاسخ داد در حال پيشروي است و به 200 متري پل رسيده است.

در ساعت 0640 فرمانده تیپ1خبر داد وضع خوب است و 2 گردان تانك و يك گردان پياده سدهاي خاكي اول را اشغال كرده‌اند به او گفتيم تيپ‌هاي 43 و 30 سدهاي خاكي را گرفته‌اند و از آن تيپ خواستيم به جلو حركت كند.

در ساعت 0655 از تيپ خواسته شد وضعيت را گزارش كند. تيپ پاسخ داد، فشار دشمن در دو جناح شديد است. در ساعت 0700 به توپخانه دستور داده شد با آتش كاتيوشا مواضع ايراني‌ها را به زير آتش بگيرد و از تيپ 19 خواسته شد با تیپ1ارتباط برقرار كند در صورت لزوم او را پشتيباني نمايد. تيپ 19 پاسخ داد یگان‌هاي او سخت با دشمن درگير شده‌اند.

 در ساعت 0710 تيپ 30 خبر داد، وسايل ارتباطي تيپ 43 از كار افتاده و تانك‌هاي تيپ 43 به تنهايي بر روي سد خاكي اول جنگ مي‌كنند. تیپ1و 19 اين تيپ را تنها گذاشته و عقب‌نشيني كرده‌اند. در اين موقع به تيپ 30 دستور داده شد، موقعيت عناصر تيپ خود را به تيپ 43 اطلاع دهد. از تيپ 43 خواسته شد مقاومت كند و در جناحين خود با تیپ1و 30 ارتباط برقرار كند. در ساعت 0725 تيپ 43 خبر داد حدود 500 متر از سد خاكي اشغالي نيروهاي ايراني را تصرف كرده، از تيپ خواسته شد آن‌را نگه دارد ولي اين تيپ مجدداً گفت تیپ1و 19 عقب‌نشيني كرده‌اند.

در ساعت 0750 از عصمت جودن افسر تيپ 19 خواستيم جلوي فرار سربازان را بگيرد و آن‌ها را به یگان‌هاي خودشان برگرداند. چون احتمال پيشروي نيروهاي ايراني وجود داشت به توپخانه دستور داده شد حجم آتش‌هاي پشتيباني را زياد كند.

در ساعت 0800 از فرمانده تيپ خواسته شد تا درباره فرار سربازان توضيح دهد و دستور داده شد آن‌ها را به جبهه برگرداند. در ساعت 0815 فرمانده تيپ 43 درخواست واحد پياده كرد و اظهار نمود موشك‌هاي ضد تانك ايراني مزاحم تانك‌هاي عراقي شده‌اند.

در ساعت 0856 از تيپ 10 زرهي خواسته شد يك گردان مكانيزه به منطقه تيپ 43 زرهي اعزام كند.

ساعت 0900 از تيپ 43 زرهي خواسته شد هدف‌هايي را مشخص كند تا با موشك لونا منهدم گردند.

در ساعت 0910 ضرورت نگه‌داري خاكريز اول حتي با تحمل تلفات زياد به تيپ‌هاي يك و 19 يادآوري گرديد و در ساعت 0915 فرمانده لشكر (9 زرهي) شخصاً پيامي به كليه واحدها فرستاد كه خاكريز اول را حتي با دادن تلفات زياد بايستي نگه دارند. متن پيام چنين بود «كليه افراد یگان‌هاي خود را جمع‌آوري و سد خاكي دشمن را اشغال نمايند حتي با تلفات زياد و در صورت شكست يا عقب‌نشيني مسئوليت به عهده شما خواهد بود و به شما اختيار داده مي‌شود پرسنلي كه به عقب فرار مي‌كنند اعدام كنيد»

در ساعت 0915 همين پيام فرمانده لشكر به تيپ 19 لشكر 7 پياده به وسيله سرگرد عبدالرحمن مداد فرستاده شد. به تيپ 30 در ساعت 0930 اطلاع داده شد، سد خاكي اول را اشغال كرده و با نيروهاي ايراني درگير است. در اين زمان اطلاع رسيد نيروهاي ايراني در منطقه تقويت شده‌اند. در ساعت 0935 اطلاع رسيد تیپ1و 19 به سد خاكي مسلط شده‌اند از تيپ 43 خواسته شد با تيپ 30 هماهنگي كند و تيپ 30 خبر داد كه تيپ‌هاي يك و 19 نتوانستند مأموريت خود را اجراء كنند.

در ساعت 0945 فرمانده تیپ1زرهي اطلاع داد گردان تانك المنصور در نزديكي کرخه‌کور موضع گرفته و دستور داده شد فعلاً در همان موضع باقي بماند در اين موقع تيپ 19 موقعيت قرارگاه خود را در 150 متري جنوب کرخه‌کور گزارش داد و اعلام كرد گردان‌هاي يك و سه در 400 تا 500 متري شمال کرخه‌کور مستقر شده‌اند.

در اين ساعت فرمانده لشكر با فرمانده سپاه تماس گرفت و او را از وضعيت بحراني یگان‌ها آگاه ساخت و اجازه خواست یگان‌ها را به جنوب کرخه‌کور برگرداند و پل‌هاي موجود روي کرخه‌کور را حفظ نمايد. فرمانده سپاه با اين پيشنهاد موافقت نمود و در ساعت 0950 دستور عملياتي شماره 7 جهت پدافند و جلوگيري از نفوذ دشمن (نيروهاي ايراني) به یگان‌ها ابلاغ گرديد كه متن اين دستور عملياتي به شرح زير بود:

 با پشتيباني آتش عقب‌نشيني كنيد و ساحل جنوبي کرخه‌کور را نگه‌داري نماييد. براي نگه‌داري پل‌ها از افراد پياده استفاده كنيد. یگان‌ها را تجديد سازمان نماييد. تمام یگان‌ها به جز گردان 2 تيپ 10 در مواضع خود بايستي بمانند و اين گردان به تيپ مربوط ملحق گردد. تيپ 30 منطقه پل احمد عباد را نگه‌داري كند. تيپ 43 پل دوم تا پل سوم و تیپ1پل سوم، تيپ 19 نيز پل سوم را حفاظت كند.

 

منبع: نبردهای صحنه اهواز و سوسنگرد، حسینی، سید یعقوب، 1395، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده