نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد

در ساعت 0655 از تيپ خواسته شد وضعيت را گزارش كند. تيپ پاسخ داد، فشار دشمن در دو جناح شديد...

گردان 144پیاده در نبرد آبادان

بخش ششم: حركت گردان به سمت شهرستان اهواز روز 24 مهرماه، فرمانده تيپ ـ شهيد آبشناسان ـ به محل استقرار...

مجموعه قصه های اسارت(32)

باز باران!:(بخش دوم) افسر عراقی، سرتا سر سلول راه رفته بود و برگشته بود و به تک تک اسرا نگاه...

امیر خستگی ناپذیر( شهید سرلشکر ولی الله فلاحی)

هنگامی که تیمسار فلاحی در پاوه پس از گذراندن یک روز طاقت فرسا در میدان آماج گلوله های دشمن، موقع...

نسل سرفراز(مجموعه خاطرات امیر سرتیپ محمدی فر)

بخش چهارم: ارتش و مقابله با ضدانقلاب-2 از آنجا که اطاعت از دشمن در قاموس شجاعان عرصه پیکار حق علیه...

آب و آتش(26)

پدافند ما هم در مقابل عکس العمل نشان داد. فردی که به طرف هواپیماهای آمریکایی شروع به تیراندازی کرد، سعید...

سرباز و خاطرات دفاع مقدس(93)

ماشين نجات اوضاع غرب ايران بسيار آشفته بود و هر لحظه خبر حمله كوملهها به بخشهاي مختلف منطقه و ارتفاعات...