سروده هایی از صاحبان سیف و قلم (56)
«ادبيات پايدارى دفاع مقدس» تازه مثل نو برادران شهيد حكمت نور الهى بود برادرش (نورالله لشينى) حيرانم در اين برادرى در اين نام چه (حكمتى) نهفته است.

*********

طرح

 اينحا سنگرى ساخته‏اند

 نه آشيانه

 چكاوك است.

*********

تراژدى

 آرى‏پى‏جى‏زن

 رو به قبله ايستاد

 شليك نكرد

 با لبخندى

 به شهادت رسيد.

*********

پرواز

 راه آسمان

 باز است

 پرواز را بياموز

 پرنده باش…

*********

هشت سال

 هشت سال چند روز مى‏شود

 با من تمام

 قطره‏هاى خون

 شهيدان را

 به رسم نظاميان بشمار… شمارش…

*********

گل پر

 هشت سال تمام شد

 پاس داديم

 توپ زديم…

 توپ خورديم

 افسوس، توپ ما (گل پر) هم نشد.

*********

درخت نارنجك

 بسيجى درخت

 نارنجك شده بود

 در كدام بهار

 با كدام عقاب عهد بسته بود

 تا آشيانه انفجار باشد

 انقلاب ما انفجار نور بود.

منبع: معبر آسمان، افشار تویسرکانی، صالح، 1388، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده