سروده هایی از صاحبان سیف و قلم (56)

«ادبيات پايدارى دفاع مقدس» تازه مثل نو برادران شهيد حكمت نور الهى بود برادرش (نورالله لشينى) حيرانم در اين برادرى...

آب و آتش(25)

آنها را نیز سوار کردیم و به راه خود ادامه دادیم. سمت حرکت، حوالی تنگۀ هرمز بود، با نزدیک شدن...

نسل سرفراز(مجموعه خاطرات امیر سرتیپ محمدی فر))

بخش سوم: ارتش و مقابله با ضدانقلاب-1 در همین لحظات، یک گلوله وسط دو ابرو و گلولهای دیگر، گردن سرگرد...

امیر خستگی ناپذیر( شهید سرلشکر ولی الله فلاحی)

بخش سوم: عملیات نامنظم کردستان(ناکامی در دومین طعمه) قبل از آن که تیمسار فلاحی به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شود،...

حدیث عاشقان(29)

بدون خداحافظي پا به فرارگذاشت اين خاطره از ص 110 كتاب «پرواز تا بي نهايت» به روايت «سرگرد رضا نيك...

گردان144پیاده در نبرد آبادان

بخش پنجم: اشغال موضع تك روز 23مهرماه59 لشكر21 حمزه، در حالي كه هنوز به طور كامل به منطقه نرسيده بود...

مستند نبرد تامکت ها(5)

گوینده: هنگامی که عمر ماه به نیمه نزدیک میشود، نیروی جاذبه ماه آب خلیج فارس را مانند تمام دریاها به...

نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد

بخش پنجاه و چهارم: پاتك دشمن كه از ساعت 0400 صبح روز هفتم آغاز شده بود، در اثر مقاومت نيروهاي...