سرباز و خاطرات دفاع مقدس
اهميت ضربه اول محور بانه- سردشت از محلهايي بود كه به دليل كمين كوملهها و آتش نيروهاي عراقي به ندرت رنگ آرامش به خودش ميگرفت و معمولاً در آن محور هميشه درگيري و ناآرامي وجود داشت. چند وقتي ميشد فعاليت تخريبي كوملهها و نيروهاي ضد انقلاب در اين محور از سر گرفته شده بود و آنها آسيبهاي جدي به نيروها و تجهيزات ما وارد ميكردند. به همين دليل قرار شد يك بار ديگر با اعزام نيرو، اين منطقه از وجود آنها پاكسازي شود. به همين منظور عمليات بعثت در 24 ارديبهشت 62 به منظور پاكسازي محور بانه- سردشت آغاز شد و نيروهاي نظامي به اين منطقه اعزام شدند.

بعد از ساعت‌ها پياده‌روي ساعت 4 بعد‌از‌ظهر بود كه به پاسگاه «اشتر‌آباد» واقع در خط مرزي رسيديم و هنوز كاملاً مستقر نشده بوديم كه اين پايگاه مورد اصابت گلوله‌هاي خمپاره و توپ دشمن قرار گرفت.

شدت آتش دشمن به حدي بود كه هر لحظه بخشي از محوطه را منهدم مي‌كرد. بچه‌ها هم هر كدام  زير آتش دشمن به اين سو و آن سو مي‌دويدند و دنبال جان پناه بودند، اما هيچ كجا سرپناه امني پيدا نمي‌شد.

در اين بلبشو فرمانده ما كه آدم با تجربه‌اي بود، بدون اينكه هول كند يا خودش را ببازد، پايگاه را رهبري مي‌كرد و دائم دستورات لازم را مي‌داد. فرمانده قبل از هر چيز از دو- سه تا از بچه‌ها خواست سلاح سنگيني آماده كنند. با دستور فرمانده بلافاصله خمپاره‌اندازي سرپا شد و در حالي كه خيلي از سربازان همچنان حيران و سرگردان از اين طرف به آن طرف مي‌دويدند، اولين گلوله خمپاره به سمت دشمن شليك شد.

چند گلوله اول به اين دليل كه گراي دقيق محل استقرار دشمن را نداشتیم، به خطا رفت و به محل اصابت نکرد، اما با تلاش بچه‌ها گراي دشمن را از روي شليك گلوله‌هايشان گرفتيم و اين بار خمپاره را به هدف زديم.

به محض اينكه اولين گلوله به هدف اصابت كرد، آتش دشمن قطع شد و بعد از گذشت چند دقيقه پايگاه به حالت عادي خود برگشت. خوشبختانه صدمه چنداني هم به كسي وارد نشده بود.

اين حادثه براي ما تجربه‌اي شد تا هميشه تلاش كنيم تحت هر شرايط و در هر موقعيتي اولين ضربه را به دشمن بزنيم، زيرا هنگامي كه ما اقدام به آتش مي‌كرديم، دشمن سكوت مي‌كرد و هرگاه در اجراي آتش غفلت و كوتاهي مي‌شد، دشمن پيش دستي مي‌كرد. از طرف ديگر اولين ضربه باعث تضعيف روحيه دشمن مي‌شود و هر چه قدر هم اين دشمن قوي باشد، ضعف روحيه باعث شكست او خواهد شد.

 

پانوشته ها:

1. سرباز وظیفه بهرام رضایی؛ جمعی لشگر28 پیاده

منبع: سرباز و خاطرات دفاع مقدس،صدیقی، سیامک،1388، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده