نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد
بخش چهل و هشتم: عملیات الله اکبر(خلاصه گزارش پايانی عمليات تيپ 55 پياده هوابرد و لشکر 16 زرهی) در ساعت 0330 تك توام با غافلگيري وبدون آتش تهيه آغاز شد و منطقه هدف تا آبادي آلبوغفري در شمال حاجيه بود كه با همكاري نیروهای سپاه پاسداران و نيروهاي مردمي و ژاندارمري سوسنگرد و پشتيباني لشكر 16 زرهي تصرف و تأمين گرديد.

جزئيات عمليات چنين بود:

در اجرای طرح عملياتي شهيد عباسي لشكر 16 زرهي، در ساعت 2300 روز 30/2/1360 حركت را براي نزديك شدن به مواضع دشمن از منطقه تجمع تاكتيكي آغاز كرديم. عناصر تيپ و ساير رزمندگان شركت كننده از چندين محور به مواضع دشمن نزديك شدند. از كرانه غربي رودخانه مالكيه تا آبادي آلبوغفري شمالي و روستاي حاجيه حدود چهار كيلومتر عمق و هشت كيلومتر عرض داشت. واحدهاي ما تا ساعت 0330 روز 31 ارديبهشت كه زمان آغاز حمله بود به نزديكي مواضع دشمن رسيدند و در همان زمان با نداي الله اکبر به صورت هجومي بر روي مواضع مقدم نيروهاي دشمن ريختند.

در اين عمليات گردان 101 پياده هوابرد در جناح شمالي براي تصرف روستاي آلبوغفري پيشروي كرد و قسمتي از خاكريز دشمن را كه در دو قسمت جداگانه بود سريعاً آزاد نمود. اين عمليات در مدت 90 دقيقه انجام شد.

در ساعت 0530 روستاهاي محور پيشروي به تصرف كامل نيروهاي ما درآمدند و عده قابل ملاحظه‌اي از افراد دشمن اسير گرديدند. گردان 126 پياده هوابرد نيز با همكاري سپاه پاسداران سوسنگرد از كانال‌هاي كنده شده در منطقه نبرد به سمت هدف‌هاي پيش‌بيني شده پيشروي كرد و مواضع دشمن را در غرب سوسنگرد تصرف نمود.

گردان‌هاي حمله‌ور ما با همكاري نيروهاي مردمي موفق شدند 3 خاكريز اول دشمن را به سرعت تصرف نمايند. ولي نيروهاي دشمن در خاكريز چهارم مقاومت جدي كردند كه با تلاش رزمندگان ما آن خاكريز نيز تصرف گرديد، به نحوي كه در ساعت 0630 تمام خاكريزهاي دشمن در عمق چهار كيلومتري غرب سوسنگرد سقوط نمود و هدف‌هاي پيش‌بيني شده با تحمل حداقل تلفات تصرف و تحكيم گرديد.

در ساعت 0830 يك واحد زرهي دشمن با حدود 40 دستگاه خودرو زرهي (تانك و نفربر) اقدام به پاتك كرد كه با اجرای آتش سنگين خنثي گرديد.

در اين عمليات، طرح‌ريزي بسيار دقيق بود. تمام جزئيات در نظر گرفته شده و تمرينات كافي تا رده نفر اجراء گرديده بود. نيروهاي دشمن در اين منطقه مواضع پدافندي مستحكمي را تهيه كرده بودند و منطقه مقابل را تحت كنترل كامل خود داشتند. لذا براي امكان وصول به خاكريزهاي دشمن با تلفات كمتر، تعداد 10 رشته كانال هر كدام به طول بيش از يك كيلومتر حفر شد.

كندن اين كانال در طول مدت سه ماه انجام شد (در شرح عمليات گفتيم كه طرح‌ريزي اين عمليات از اسفند ماه 1359 آغاز شد). براي جلوگيري از كشف اين فعاليت به وسيله دشمن، تمام اين كارها در مدت شب و هر شب به مدت چند ساعت انجام مي‌شد كه بالاخره اين تلاش شبانه‌روزي رزمندگان ما و كمك خداوند، پيروزي اين عمليات را نصيب رزمندگان ما كرد. امضاء سرهنگ پياده ستاد حيدري: فرمانده تيپ 55 هوابرد

 

2- خلاصه گزارش پايانی عمليات لشكر 16 زرهي

در مرحله طرح‌ريزي بررسي شدكه نيروهاي دشمن سه خاكريز عمده در منطقه مسئوليت لشكر 16 زرهي احداث كرده‌اند، تيپ 55 هوابرد كه مأموريت تلاش اصلي حمله را بر عهده داشت موفق شد با كمك افراد سپاه و نيروهاي مردمي، كانال‌هايي از دو جناح منطقه نبرد به طرف خاكريزهاي دشمن حفر كند و انشعاباتي از كانال‌هاي اصلي به طرف عمق خاكريزهاي دشمن احداث نمايد.

در تاريخ 31 ارديبهشت، طبق طرح عملياتي، تيپ 55 پياده با دو گردان در خط و با عناصري از سپاه بدون استفاده از آتش تهيه و در غافل‌گيري مطلق از كانال‌هاي كنده شده به مواضع دشمن نزديك شد ، طرح‌ريزي حمله بسيار دقيق بود، هنگامي كه نيروهاي ما به خاكريز اول دشمن رسيدند، دشمن نتوانست عكس‌العملي از خود نشان دهد. پيشروي ادامه يافت و خاكريز سوم دشمن در روستاي آلبو‌غفري در نزديكي آن به تصرف نيروهاي ما درآمد. بعد از اين موفقيت به تيپ1 زرهي كه تيپ 55 پياده را دنبال مي‌كرد، دستور داده شد از پل جنوب سوسنگرد در رودخانه مالكيه عبور كند و در جناح جنوبي منطقه نبرد وارد عمل گردد.

عناصر اين تيپ به ترتيب گردان 220 تانك در شمال و 185 مكانيزه و 252 سوار زرهي در جنوب وارد نبرد شدند و نيروهاي دشمن را با كمك و همكاري تيپ 55 هوابرد و نیروهای سپاه پاسداران منهدم كردند و هدف نهايي را تصرف و تحكيم نمودند، به نحوي كه عناصر تأميني تيپ 55 پياده تا آبادي برديه 1 و 2 و دهلاويه پيشروي كردند (توضيح اين كه خط اصلي پدافندي اشغال شده در شرق برديه بود) بعد از كشف حمله نيروهاي ما، توپخانه لشكر نيز فعال شد و نيروهاي دشمن را در عمق منطقه به زير آتش گرفت و مانع وارد عمل شدن آن‌ها گرديد.

تلفات و خسارات وارده به نيروهاي خودي و دشمن در اين نبرد به شرح زير بود :

الف- تلفات و خسارات خودي.

(1) تلفات لشكر 16 زرهي: شهيد 3 افسر 3 درجه‌دار و 7 نفر سرباز جمع شهداي لشكر 13 نفر. مجروح 2 نفر افسر درجه‌دار 6  نفر و سرباز 24 نفر جمع مجروحين لشكر 32 نفر.

(2) تلفات تيپ 55 پياده هوابرد: شهيد يك نفر درجه‌دار 16 نفر سرباز جمع شهدا 17 نفر. مجروح افسر 5 نفر درجه‌دار 8 نفر سرباز 50 نفر جمع مجروحين 63 نفر.

(3) جمع تلفات پرسنلي واحدهاي ارتشي: شهيد 30 نفر، مجروح 96 نفر. توضيح اين كه تلفات نيروهاي مردمي مانند ساير عمليات اعلام نگرديد.

(4) خسارات عمده وارده به نيروهاي ما فقط يك دستگاه نفربر زرهي اعلام گرديد.

ب- تلفات و خسارات دشمن :

(1) اسير شده تعداد 370 نفر كه شامل دو افسر ارشد 3 افسر جزء 4 افسر احتياط 29 نفر درجه‌دار كادر 5 نفر درجه‌دار وظيفه 219 نفر سرباز احتياط و 105 نفر سرباز وظيفه بود.

(2) كشته‌هاي دشمن حدود 280 نفر و زخمي‌ها حدود 100 نفر برآورد گرديد.

(3) 13 سند عملياتي از نيروهاي دشمن به دست رزمندگان ما افتاد.

(4) غنائم به دست آمده 2 دستگاه تانك 10 دستگاه نفربر حدود 30 قبضه سلاح سنگين و تعداد زيادي سلاح سبك و تجهيزات انفرادي و اجتماعي بود.

(5) جمع كل اسراي عراقي در اين عمليات كه به وسيله لشكر 16 و 92 زرهي و رزمندگان مردمي به اسارت نيروهاي ما درآمدند 844 نفر بود.

 

منبع: نبردهای صحنه اهواز و سوسنگرد، حسینی، سید یعقوب، 1395، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده