عملیات ثامن الائمه

ارتش در فاو

بخش هجدهم و پایانی: نیروی هوایی(2) ب : ترابري سنگين هوائي : نهاجابا استفاده از امكانات ترابري سنگين خود و...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

شهادت سقا1 كوملهها در غرب كشور توان مقابله رودررو با نيروهاي نظامي ما را نداشتند و به همين دليل معمولاً...

مستند نبرد تامکت ها(3)

گوینده: جنگندههای اف14 در زمان تولید از بالاترین تکنولوژی روز برخوردار بودند. آنچنانکه هنوز هم نامشان در فهرست مجهزترین و...

نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد

بخش چهل و هشتم: عملیات الله اکبر(خلاصه گزارش پايانی عمليات تيپ 55 پياده هوابرد و لشکر 16 زرهی) در ساعت...

مجموعه قصه های اسارت

(29) نان،کابل،شرف شب سختی را گذرانده بودیم. باران زیادی باریده بود و همه جا را آب برداشته بود. سلول ها...

حدیث عاشقان(27)

دورتادور اين باغ جاي پاي من است اينخاطره ازص194 كتاب« پاكباز عرصه عشق» به روايت «خانم زواره اي، مادر شهيد...