ارتش در فاو

در نبرد فاو ، ايران اسلامي علاوه بر استفاده از نيروهاي پياده و شكارچيان تانك ، موفق مي شود با...

عملیات والفجر4

بعد نوبت به پادگان گرمک رسید اما مدافعین آن پادگان نیز نتوانستند به مقاومت ادامه دهند. تا ساعت 10 روز...

مجموعه قصه های اسارت

(28) امید: درهای سلول بسته شد. ماتم سرا در نظرم حیاتی دوباره یافته بود. غروبی دیگر و شبی دیگر از...

مستند نبرد تامکت ها(1)

سالها پس از اشغال ایران توسط قوای متفق در جنگ جهانی دوم، که شمال و جنوب ایران توسط هواپیماهای روسی...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

غفلت در نگهبانی خطاها و بياحتياطيها در جنگ را معمولاً دو دسته از سربازان مرتكب ميشدند؛ يكي سربازان جديدي كه...

نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد

لذا آنان با كسب دستور از فرمانده خود كه برادر راشد بود، تصميم گرفتند خود را به میدان مين دشمن...