بازرسی از کشتی آمریکایی
دریادار دوم بازنشسته عبدالله معنوی در همان ایام جنگ، ما در دریای عمان در حال گشت بودیم که نگذاریم عراق با استفاده از کشتی های دیگر مهمات، تانک، توپ و یا حتی آذوقۀ خودش را از ابراه ببرد. مگر این که ما اجازه دهیم. در دریای عمان در حال عبور بودیم که یک کشتی تجاری را دیدیم و دستور ایست دادیم.

گفت: من آمریکایی هستم. گفتیم: هر کس می خواهی باش، بایست ما می خواهیم شما را بازرسی کنیم. فرمانده کشتی گفت که من توقف نمی کنم. ما هم رفتیم جلو و دو تا تیر هوایی شلیک کردیم. کشتی متوقف شد. «گروه تصرف»- گروه جست و جو و بازرسی- را به داخل کشتی فرستادیم.

 بعد از بازرسی معلوم شد این کشتی حامل یک سری مقامات آمریکایی است که با خانواده های خود قصد دارند برای سران برخی کشورهای عربی هدایایی ببرند.

هرگز تصور نمی کردند که ما چنین کشتی ای را در دریا نگه داریم و اصرار هم بکنیم که به حتم باید آن را بازرسی کنیم. کشتی ها را بازرسی می کردیم، متوقف می کردیم و قوانین بین المللی هم به ما اجازه می داد که آنها را بازرسی کنیم.

اگر محمولۀ آن متعلق به عراق نبود، اجازۀ عبور می دادیم. فرمانده کشتی گفت: تو حق نداری. گفتم: ما باید کشتی را بازرسی کنیم.

این در حالی بود که در خلیج فارس و در دریای عمان ناوهای آمریکایی حضور داشتند. رفتیم روی کشتی. فرمانده کشتی در پشت رادار با بی سیم شروع کرد به فریاد و کمک خواست. گفتم که خوب همه دنیا از جمله ناوهای آمریکا صدایت را شنیدند و فهمیدند یک کشتی آمریکایی توسط نیروهای ایرانی متوقف شده و گروه تصرف هم روی آن است.

حدود یک ربع الی20 دقیقه از این موضوع گذشت و گروه ما به آنجا رفت. ناگهان یک هواپیما در آسمان ظاهر شد. ناخدای کشتی آمریکایی به ما گفت:

«ببین این هواپیمای آمریکایی است، همین الان به حساب شما می رسد!»

اما غافل از این که هواپیما، هواپیمای گشت ما بود و ما درخواست کرده بودیم که بیاید و از ما پشتیبانی کند. بعد از بازرسی، چون کشتی چیزی برای عراق نداشت، به آنها گفتیم که حالا می توانید بروید. این اتفاق تمام دنیا را تحت الشعاع قرار داد، چون وقتی ما هواپیما خواسته بودیم و آن هم آمد، آمریکایی ها فکر کرده بودند هواپیمای آنهاست که به کمکشان آمده و این اشتباه در محاسبه هم باعث شرمندگی آمریکایی ها در دنیا شد.

منبع: آب و آتش، موسوی، سید جلال،1388، ادارۀ عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشرآجا

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده