انفجار در افق
یک فروند موشک شلیک و صدای انفجار هدف منطقه را لرزاند. بالگرد های دشمن به فعالیت خود افزودند. یکی از آنها به وسیلۀ توپ پاشنۀ ناوچه، مورد اصابت قرار گرفت و در دریا سقوط کرد. در این شرایط بالگرد دوم سقوط کرد. با طلوع آفتاب، عملیات تجسس به وسیلۀ بالگرد خودی شروع شد؛ وسایل متلاشی شده؛ اجساد روی آب و14 تن اسیر نشانۀ غرق شدن یک فروند دیگر از شناور های بعثی بود. اسرا یکی پس از دیگری از آب گرفته شدند و جملگی در بوشهر تخلیه گردیدند.

ناخدایکم جانباز بیژن محمدی

بخش دوم: نبرد ناوچه و بالگرد

مأموریت ها یکی پس از دیگری به یگان ابلاغ می شد. موارد خدمات دهی و تعمیرات بسیار اندک و زمان توقف و استراحت کارکنان در منزل بسیار کوتاه و ناچیز بود. آن چیزی که مهم تر و جالب تر از موارد دیگر بود و من تا کنون اشاره ای به آن نداشتم، موضوع آمادگی کارکنان بود که در سخت ترین شرایط و نامساعد ترین وضعیت جوی مأموریت های محوله را با جان و دل و به نحو احسن انجام می دادند؛ بدون هیچ گونه چشم داشتی همه چیز خود را برای اقتدار اسلام و سرافرازی ایران فدا می کردند.

یکی از مأموریت های افتخار آفرین و خاطره انگیز دیگر مأموریت11/2/1362 بود که باردیگر قدرت نیروهای اسلام را در عرصه آب های نیلگون خلیج فارس به اثبات رسانید. امریۀ دریانوردی در تاریخ11/2/1362  به ناوچۀ ما ابلاغ و این بار افراد با روحیه ای بالاتر و شادمان از پیروزی عملیات قبلی؛ با قلب هایی سرشار از عشق به رهبری و مظاهر دینی و ملی با گام های محکم و استوار خود راهی مأموریتی می شدند که اگر افتخارش بیشتر از مأموریت های گذشته نبود، مطمئنیم که کمتر هم نبود.

شروع دریانوردی در عصری آفتابی و هوایی به نسبت گرم و دریایی آرام بود. در زمان پیش بینی شده به منطقۀ استقرار رسیدیم و این بار نیز تاریکی شب و آرامش دریا خبر از طوفان دیگر داشت. ساعت از2200 گذشته بود که پس از اعلام وضعیت قرمز؛ بچه ها، طبق معمول در محل های از پیش تعیین شده مستقر شدند. موشک باران بی هدف ناوچه های عراق در پناه بالگردهای سوپر فرلون آغاز شد. مسئول رادار یگان یک فروند شناور و دو فروند بالگرد سوپر فرلون در حوزۀ نفتی البکر و الامیه را فعال گزارش کرد. کارکنان در آمادگی و هوشیاری صد درصد قرار گرفتند. پست فرماندهی بوشهر مجوز شروع عملیات را صادر کرد؛ ناوچه به منطقۀ امن هدایت و زاویۀ آتش موشک آزاد شد.

یک فروند موشک شلیک و صدای انفجار هدف منطقه را لرزاند. بالگرد های دشمن به فعالیت خود افزودند. یکی از آنها به وسیلۀ توپ پاشنۀ ناوچه، مورد اصابت قرار گرفت و در دریا سقوط کرد. در این شرایط بالگرد دوم سقوط کرد. با طلوع آفتاب، عملیات تجسس به وسیلۀ بالگرد خودی شروع شد؛ وسایل متلاشی شده؛ اجساد روی آب و14 تن اسیر نشانۀ غرق شدن یک فروند دیگر از شناور های بعثی بود. اسرا یکی پس از دیگری از آب گرفته شدند و جملگی در بوشهر تخلیه گردیدند. شادی و سرور منطقۀ دوم را فرا گرفته بود؛ مراسم استقبال گرم تر از قبل اجرا شد.

منبع: آب و آتش، موسوی، سید جلال،1388، ادارۀ عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشرآجا

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده