هفت آذر، یک روز فراموش نشدنی

این عملیات نزدیک به دوساعت طول کشید و هنگامی که دیگر ناامید شده بودیم و فکر می کردیم آنها نخواهند...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

چراغها را خاموش كنيد سحرگاه يكي از روزهاي پاييزي سال 62 بود كه با سر و صداي وحشتناك هواپيماهاي عراقي...

مجموعه قصه های اسارت

(26) خائن! بخش سوم: هر لحظه که می گذشت خشم آنها بیشتر می شد و ضربه های کابل را محکم...

عملیات والفجر4

در ساعت 9:35 فرماندهی قرارگاه حمزه 2، از ستون جنوبی گزارش داد؛ تمام هدفهای تعیین شده تصرف گردید. ولی هنوز...

نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد

مقدمه با توجه به شرايط كلي جنگ كه بيان شد، از آغاز سال 1360 نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به...

حدیث عاشقان(24)

ببينم چكار مي توانم بكنم اين خاطره از ص162كتاب «پاكبازعرصه عشق» به روايت «سرتيپ سيدمحمود يميني» انتخاب شده است. با...