نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد

بخش چهلم: ادامه پدافند علاوه بر دو لشكر 16 و 92 زرهي، تيپ 55 پياده هوابرد نيز در شرق سوسنگرد...

نبردهای صحنه عملیات غرب کشور

بخش پنجاه و ششم: خاطرات رزمندگان از عملیات مسلم بن عقیل با وجود اينكه عمليات در اول پاييز (7 مهرماه...

مجموعه قصه های اسارت

(26) خائن! بخش دوم: ناگهان یکی از نگهبان ها به نام (وحود) که یهودی بود، به قصد کتک زدن من...

عملیات والفجر4

براي تقويت آتش توپخانه، يگانهاي گروه33 توپخانه نيروي زميني ارتش نيز از منطقه پيرانشهر به منطقه مريوان منتقل گرديد. بدين...

هفت آذر، یک روز فراموش نشدنی

ناگزیر بین دریا و هوا طناب را رها کردم و به داخل آب افتادم و بالگرد نیز با استفاده از...

حدیث عاشقان(23)

تصادف ناگوار اين خاطره ازص156 كتاب «پاكبازعرصه عشق» به روايت «ستوانيكم محمد مصطفوي فر» انتخاب شده است. درسايت پدافندي جنوب...