گزارش همایش روسای استانی گروه های معارف جنگ شهیئ سپهبد علی صیاد شیرازی(4)
به مناسبت برگزاری همایش، نمایشگاهی در محل هیئت معارف جنگ دایر گردیده بود که یاد آور جبهه های نبرد رزمدگان اسلام و دلیرمردی ها و ایثارگری های آنان از دوران دفاع مقدس بود، و مورد توجه و استقبال بازدید کنندگان قرارگ رفت
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده