بخش چهاردهم: عملیات هوانیروز (2) پايگاه هوانيروز كرمان واژگان کلیدی: دفاع مقدس، والفجر8، فاو، هوانیروز، بالگرد کبرا، بالگرد شینوک پايگاه كرمان با ماموريت پشتيباني مستقيم از قرارگاه كربلا (پشتيباني از تلاش پشتيباني) با استعداد 27 فروند انواع بالگرد (12 فروند214، 8 فروند كبرا، 3 فروند 206 و 4 فروند شنوك) در عمليات والفجر8 شركت فعال داشت.

 

 

(3) پايگاه هوانيروز مسجد سليمان

  شركت اين پايگاه در عمليات به علت نزديكي پايگاه به جبهه جنوب براي پشتيباني از ساير نيروهاي هوانيروز مستقر در مناطق عملياتي بود و در طول عمليات به‌صورت آماده در پايگاه انجام وظيفه مي‌كردند. اين پايگاه با 21فروند بالگرد (6 فروند بالگرد كبرا، 8 فروند بالگرد 214، 3 فروند بالگرد 206 و 4 فروند بالگرد شنوك) در اين عمليات شركت داشت.

 

(4) پايگاه تهران

اين پايگاه كه مديريت و فرماندهي هوانيروز را به عهده داشت با اعزام يك فروند جت فالكن و يك فروند فرندشيپ در عمليات والفجر8 شركت نمود.

 

 

خلاصه شرح فعاليت‌ها

برابر آمارهاي منتشره، هوانيروز اقدام به جابجائي دهها دستگاه خودرو جيپ حامل موشك تاو ، تفنگ 106 م.م و تفنگ 57 م.م نموده است كه از نظر سرعت و تعداد، ركورد جديدي بجاي گذاشته است . در اين عمليات در مجموع 3938 ساعت پرواز در 3890 سورتي انجام گرفته است كه در اين پروازها 2058 نفر مجروح تخليه گرديده و 1642 نفر از رزمندگان در منطقه جابه‌جا شده و 330 تن مهمات حمل گرديده است .

جدول پيوست كه خلاصه فعاليت هوانيروز را در 10 روز اول عمليات منعكس مي‌كند، به خوبي نشان مي‌دهد اين يگان تا چه اندازه فعال بوده و چه نقش تعيين كننده‌اي را در عمليات فاو ايفا كرده است . شايد همين جدول كافـي باشد كـه بگوييم اگـر تنها هوانيروز در اين عمليات شركت نداشت ، هرگـز موفقيت افتخار آميز تسخير فاو و تثبيت پيروزيهاي كسب شده در 24 ساعت اول عمليات به ‌وقوع نمي‌پيوست .

جدول خلاصه  فعاليت هوانيروز از تاريخ 20/11/64 الي 30/11/64

 

نوع مأموريت

تعداد سورتي

ساعت پرواز

فعاليت انجام شده

پشتيباني آتش

254

50/193 س

دفع پاتك هاي دشمن

تخليه مجروح

466

45/347

تخليه1570 نفر

حمل بار و نفرات

120

82

1200 نفر     38 تن بار

متفرقه

42

140

385 نفر

جمع

872

35/773

ــــ

 

 

 

 

منبع: ارتش در فاو، اسدی، هیبت الله، 1389، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده