پرسش و پاسخ هفته

چرا ایران آتش­بس­های پیشنهادی با عراق را نمی­پذیرفت؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ...

مجموعه قصه های اسارت

(25) لحظه های پر اضطراب: افسر عراقی ابروان زمخت اش را که همچون خط سیاهی بود بر کاغذ کاهی، بالا...

عملیات رمضان

به ما خبر رسید که مقاومت اولیه دشمن شکسته شده است. ما همان شبانه برای پاکسازی منطقه­ای را که به...

هفت آذر، یک روز فراموش نشدنی. ناخدا یکم تکاور بازنشسته ناصر سرنوشت

بخش هفتم: سقوط در دریا با این که دستور تخلیه و ترک ناوچه داده شده بود، هیچ یک از نیروها...

ارتش در فاو

“ تيپ زرهي از سپاه هفتم عراق كه براي پاتك به منطقه وارد شده بود ، مورد هدف بالگردهاي كبري...

نبردهای صحنه عملیات غرب

بخش پنجاه و چهارم: هدایت عملیات(2) اما نيروهاي دشمن نيز با عمليات متقابل خود موفق شدند؛ از ادامه پيشروي نيروهاي...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

انفجار مين يكي از موضوعاتي كه در منطقه عملياتي اهميت فراواني داشت‏‏‏‏‏‏‏‏‏، توجيه وضعيت منطقه و ضرورت شناسايي آن بويژه...

نبردهای منطقه اهواز و سوسنگرد

بخش سی و هشتم: احداث سد خاکی در رودخانه کرخه اما فرمانده نيرو نتوانست خاموش بماند و در روز 26...