سروده هایی از صاحبان سیف و قلم (46)
«ادبيات پايدارى دفاع مقدس» آشيانه پرواز به آشيانه اين انقلاب پر بزنيد چو تيغ بر سر دشمن هميشه سر بزنيد خروش خنده حق است در نگاه شما كه هست سنگر ايمان در اين پناه شما

شما بزرگ و سرافراز روزگار منيد

شما امير سپاه غرور اين وطنيد

 

سر از تواضع اگر خم كنيد بالائيد

به هر شكستگى بخت خويش والائيد

 

نه پاى رفتن از اينجا كه دل به ره داديد

كه شعله بر تن انديشه تبه داديد

 

شما ز مكر و فسون اعتراض خود گفتيد

به پاى خنجر مكر و فريب آشفتيد

 

شما كه بال و پر عشق بر بدن داريد

فرشته‏ايد و از اين بال خود كفن داريد

 

شما كه پر زده تا اوج عرش افلاكيد

چراغ مانده به دستان مردم خاكيد

عقاب عرش خدائيد در همه دوران

كه پر گشوده و رفته به محضر يزدان

 

شما بلند و رفيع‏ايد خوش به حال شما

كه هست نه فلك عشق زير بال شما

 

به آشيانه اين انقلاب جاويديد

چراغ آينه‏ها را طلوع خورشيديد

 

سلام سبز خدائيد بر كوير زمين

شما كه كشته عشقيد دستگير زمين

 

شما كه معبد معبر بنا به خون كرديد

شما كه هرچه بت خيره سرنگون كرديد

 

شما كه پرچم عشقيد بر فراز زمين

وضوى خون شما شد گل نماز زمين

 

عقاب‏ها همگى بال و پر گشوده رويد

به روى شاخه طوبى خوش بپريد

 

شما كه آبى دل‏هايتان اهورايى است

شما كه در دلتان موج نور دريايى است

 

هميشه بال شما دور از قضا و بلا

چه در زمين و چه در آسمان چه در دريا

 

 

 

 

نگهدار از بلا ايران ما را

خدايا روشنى ده جان مارا

قوى كن پايه ايمان مارا

   تو خلاق زمين و آسمانى

ببخشا غفلت و عصيان مارا

    به راه زندگى سرگشته باشيم

هدايت كن دل حيران مارا

همه آتش به جان و دردمنديم

نشان ده چاره درمان مارا

در اين حيرت سرا گرديده‏ام گم

برد نوحى مگر سكان مارا

مسلمانيم و بادين محمد«ص»

ببند از جان و دل پيمان مارا

كه قرآن را بياموزيم با جان

اهورايى نما سلمان مارا

دل ما را پر از مهر على كن

زداى از دل غم پنهان مارا

چو ايران سرزمين جاودان است

نما حفظ از بلا ايران مارا

حقايق را به ما كن آشكارا

برانگيز از كرم وجدان مارا

زما حرص و طمع را دور فرماى

به دست سفله مسپرنان مارا

عطا كن نعمت آزادگى را

رهان از خودپرستى جان مارا

به سربازان شجاعت بخش و ايمان

صلابت ده دل شيران مارا

زطور معرفت و زباده عشق

بنوشان ساغرى عرفان مارا

زطوفان حوادث حفظ فرماى

زمين و آسمام ايران مارا

 

   

 

منبع: معبر آسمان، افشار تویسرکانی، صالح، 1388، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده