پرسش و پاسخ هفته
در زمان جنگ آیا ما به سوریه نفت می­دادیم؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

ما باید هم­زمان با آرایش نظامی در صحنه جنگ به آرایش سیاسی و ایجاد متحدان سیاسی هم اقدام می­کردیم. در زمان جنگ، سوریه هم­پیمان و دوست نزدیک ما در صحنه­های بین­المللی بود. قطعاً ما بخشی از نیاز سوریه به نفت را تأمین می­کردیم. همچنین در آن زمان ما با لیبی هم دوستی و ارتباط داشتیم. البته هرچند قذافی حالت متعادلی نداشت، ولی در هر صورت توانستیم تعدادی موشک از سوریه و لیبی دریافت کنیم و وقتی که جنگ شهرها را عراق شروع کرد، توانستیم تا حدودی پاسخ موشک­های عراقی را با حمله موشکی به منابع حیاتی و مناطق حساس آن کشور بدهیم.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده