ارتش در فاو
بخش هشتم: شركت به عنوان تك پشتيباني تدبير كلي عمليات در رده قرارگاه خاتم الانبياء (ص)، آن بود كه دو قرارگاه اجرايي سپاه و ارتش به نامهاي خاتم1 و خاتم2 هدايت عمليات را با عنوان تلاش اصلي و تلاش پشتيباني به صورت مستقل عهده دار شوند . در كتاب تاريخ جنگ تحميلي ايران و عراق در اين باره نوشته شده است : …" قرارگاه خاتم2 متشكل از لشكرهاي 21 ، 77 پياده و لشكرهاي 81 ، 92 زرهي و تيپ 55 هوابرد و 27 گروهان بسيج در منطقه شلمچه و كوشك (شرق بصره) حمله مي كرد و نيروهاي دشمن را در شرق بصـره درگيـر مي نمود و عمليات تلاش اصلي را در شبه جزيره فاو تسهيل ميكرد"

سردارحسین علایی می نویسند[1] :

به هر حال تك تلاش پشتيباني (مستقل از تك تلاش اصلي) با رمز يا فاطمه الزهرا، يا فاطمه الزهرا، يا فاطمه‌الزهرا، ادركني همزمان با تك تلاش اصلي آغاز و اولين پيام از طريق قرارگاه عملياتي كربلا به شرح سند شماره 2 به قرارگاه خاتم 2 ارسال مي گردد .

 

 

بسمه تعالي

از قرارگاه عمليات جنوب (كربلا)

به قرارگاه خاتم2 گيرنده كتبي

آگهي به نزاجا معاونت عمليات و اطلاعات مد عمليات

 

شماره پيام 8/2/11/12/2001 ــــ 21/11/64

خيلي محرمانه ــــــ اني

 

تك در ساعت 2200 مورخه 20/11/64  با رمز يا فاطمه الزهرا يا فاطمه الزهرا يا فاطمه الزهرا ادركني آغاز گرديد.

لشكر 21 در ساعت 2217 در نهر خين رخنه نموده و مشغول پل زدن و عبور از نهر مزبور مي باشند

گردان 163 وارد جزيره بوارين گرديد و مشغول پاكسازي مي باشند.

ل 77 در تمام محورها درگير شده و به پاسگاه كوت سواري را به تصرف در آورد . اين لشكر همچنان به پيشروي خود ادامه مي دهد ل 81 و 92 درگير هستند .

ادامه وضعيت متعاقباً‌گزارش خواهد شد .

 

ف ق ع جنوب     سرهنگ ستاد سليمانجاه

 

سرتيپ2 داود سنجري پور (استاد دانشكده فرماندهي و ستاد) كه در عمليات والفجر8 رئيس ركن دوم لشكر 21 حمزه بوده‌، درباره شركت لشكر 21 حمزه در عمليات مي‌گويد:

همزمان با تك اصلي عمليات والفجر8 ، تك پشتيباني در شلمچه براي آزاد سازي جزيره بوارين و جزيره ام الرصاص در شرف اجرا بود . در اين عمليات لشكر 21 حمزه در مركز و لشكر 77 در سمت راست و عناصري از سپاه پاسداران در سمت چپ براي حمله به جزيره بوارين قرار داشتند ، عمليات در ابتدا موفقيت آميز بود و حتي مهندسي قرارگاه خاتم اقدام به زدن پل روي رودخانه اروند براي عبور لشكر كرد و اين پل بوسيله آقاي فروزنده مورد بازديد قرار گرفت و ايشان و همراهان از اين پل عبور كردند و وارد جزيره بوارين شدند ، اما عمليات به دليل وجود موانع زياد كه عبور از آن براي لشكر هاي سنگين همچون لشكر ما ساده نبود متوقف شد و يگانهاي تك ور به مواضع خود برگشتند .

ايشان درباره نتيجه عمليات در شلمچه مي گويند :

حسن اين عمليات آن بود كه يگانهاي توپخانه جاده هاي منطقه از جمله جاده بصره به فاو را زير آتش داشتند و ارتش عراق به اين نتيجه رسيد كه اين عمليات تلاش اصلي مي باشد و به تقويت خود در مقابل شلمچه پرداخت و حتي نيروهايي را از جنوب (سپاه ششم) به اين منطقه گسيل داد و اين سبب شد كه نيروهاي عمل كننده در عمليات فاو درگيري كمتري داشته باشند و عبور از اروند تسهيل شود . اضافه بر اين توپخانه هايي كه در پشتيباني از لشكرهاي 21 و 77 به كار گرفته شده بودند ، طوري عمل مي كردند كه جابجايي نيروها را براي عراق مشكل كرده بودند و تقويت نيرو در منطقه فاو براي عراق به سختي انجام مي‌شد1.

 

مكاتبات بعدي قرارگاه كربلا كه پاره‌اي از اسناد آن آورده شده است خود گوياي شرح رويدادها و بـازگو كننـده تلاش يگانهاي درگيـر عمليـات مي‌باشند و نيـاز به هيچ‌گـونه تفسيـر و تحليلي نـدارند. (اسناد 3 الي 7)

 

 

 


1. حسيني، سيد يعقوب؛ سرهنگ ، تاريخ جنگ تحميلي عراق عليه ايران؛ عقیدتی سیاسی آجا، ج7، ص526.

 


[1] . علایی، حسین، روند جنگ ایران وعراق،جلد2،انتشارات مرزوبوم،تهران،1391، ص159

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده