عملیات والفجر3

بخش دهم و پایانی: ادامه خاطرات رزمندگان در مرحله دوم كه پاتكهاي نيرويهاي عراق شروع شد واحد ما به جلو...

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

(9) حمله به بهداری در حمیدیه در جریان حمله به شهر حمیدیه، عراقیها همه جا را زیر آتش شدید توپخانه...

ارتش در فاو

در مجموع 10 تيپ پياده ، كماندوئي و نيروي مخصوص 2 تيپ زرهي ، 4 گردان ضد هوايي ، 10...

نماز در آتش

رمضانعلی پور نصیری در بهار سال1361 که آبادان از سه طرف در محاصرۀ نیروهای بعثی بود. به همراه سایر همرزمان...

سروده هایی از صاحبان سیف و قلم (42)

«ادبيات پايدارى دفاع مقدس» آخرين چراغ پيچ كوچه الهام دل به دنبال شب اعجاز بود روح من در حسرت پرواز...

عملیات رمضان

بخش بیست و دوم: مثلث سوم یا چهارم؟! در حدود ساعت 01:20 وضعیتی مهم پیش آمد که در سرنوشت نهائی...