ارتش در فاو

در اهميت همكاري سپاه و ارتش همين بس كه بارها مورد تأئيد و تأكيد منابع تبليغاتي در جهان قرار گرفت...

به برگشت فکر نمی کرد

مهندس مکانیک سیروس آریانپور در عملیات بدر، مسئول گروه های سیار و ثابت قایق موتوری بودم. در شب آغاز عملیات...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

لو رفتن مسیر1 در منطقه استقرار نيروهاي ما به دليل وجود ميدان مين فراوان و همچنين تپههاي بسيار زياد و...

سروده هایی از صاحبان سیف و قلم (41)

در فتح بر خود گشوديم ما دفــاعى مقدس نموديم ما گذشتيم از سنگر و خاكريز ز ما حمله بود و...

عملیات والفجر3

بخش نهم: خاطرات رزمندگان سرهنگ ستاد جمالي جانشين فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران: براي رسيدن به يك مرحله...

حدیث عاشقان(20)

تو نقاشي ؟ اين خاطره از ص 139 كتاب «پاكباز عرصه عشق» به روايت «سرتيپ خلبان ايرج عصاره» انتخاب شده...

مجموعه قصه های اسارت

(19) ارادت: حمید چهره ای آرام و متفکر داشت و همیشه ذکر می خواند. ذکری زمزمه وار که همچون نسیم...

نبردهای غرب اهواز و سوسنگرد

بخش سی و یکم: اینجا خاک من است... پيامي كه فرمانده تیپ3 زرهي فرستاد، بسيار جانگداز بود او گفت: «من...