سروده هایی از صاحبان سیف و قلم (40)
«ادبيات پايدارى دفاع مقدس» زمين پر ز شير، آسمان پر عقاب به نام خداوند پرواز عشق خداوند الهام و اعجاز عشق دلم را به «كابين» پر از نور كن مرا با دلى تازه محشور كن بده ساقي آن ساغر دلنواز كه مستم كند در قنوت نماز

دهد جان و تن را پر اطلسى

به اين جسم از جنس دلواپسى

چو درياى «اسپين» بيفتم اسير

به طير ابابيل دستم بگير

به طياره‏ام «رول» جولان بده

به گاه خطر «لوپ» ايمان بدم

شنيدم ز رادار من در سماء

چو از دام «اسپين» نمودم رها

رهيدم ز رادار و برج فرود

چو از دام «اسپين» نمودم صعود

زدم «چف فلز» و دلم جان گرفت

عقاب تنم اوج عرفان گرفت

بخواندم من آن آيه‏هاى ظفر

ز قرآن و پيغمبر راهبر

فسوف يحساب حساباً يسير

كه روز حسابم شود دستگير

چو طياره برخاست زى كائنات

برون آيد آتش ز والعاديات

نگر تا كجا رفت آن جان فشان

كه شد محو چون ذره در لامكان

بيا لحظه‏اى ياد پرواز كن

سخن از شجاعت سرآغاز كن

جواهرم جلو دادگاه خطر

زپس سوزآن برجهيدي شرر

چناني كه ديوار صوتي شكست

سپهر برين بوسه دادش به دست

در آن واحه‏هاى پر از اضطراب

خدا بود و ايمان و احساس ناب

اگر خاكى افلاك پست تو است

تويى عاشق و شمع دست تو است

يكى شهپرش سوخت بالش شكست

پرستوى عاشق به سوگش نشست

گرفتار «اسپين» و دام بلا

«موتور» داد اما نشد او رها

وليكن چو از .چاره ناچار شد

پريد و به چشمش هوا تار شد

پس از لحظه‏اى چتر او باز شد

به دل گرمى‏اش لطف اعجاز شد

فرود آمد و سجده بر خاك كرد

به درگاه ايزد دلش پاك كرد

كهن‏ها شنيدستى اين هم شنو

كه آيد پس از شب يكى روز نو

زمين پر ز شير آسمان پر عقاب

همه تحت فرمان يك «آفتاب»

بيا كوك دل را دگر ساز كن

شب خلوتم را پر از راز كن

به من ده از آن مى كه پروازى است

ز عرفان نابى كه شيرازى است

همان مى كه شيرين «صياد»هاست

نه قصه سرايى فرهادهاست

به گوش آمد آواز افلاكيان

كه ديدند پرواز ما خاكيان

پرستو كجا و ارسطو كجا؟!

كه از قيد هستى بگردد رها

مرا خاطراتى است بس يادگار

ز هر جبهه و سنگر و كارزار

سزد گر برم نام هر لشكرى

كه هريك بود برتر از ديگرى

بيارم يكى نام‏شان اين زمان

كه از گفتنش دل شود شادمان

بخوانيد برگى از اين خاطرات

از آن لحظه‏ها بين مرگ و حيات

نه چنگ و تجاوز بود دين ما

دفاع از وطن هست آئين ما

 

 

 

منبع: معبر آسمان، افشار تویسرکانی، صالح، 1388، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده