پرسش و پاسخ هفته
آیا عربستان هم در زمان جنگ از عراق حمایت می­کرد؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

عربستان از حامیان اصلی صدام و رژیم عراق محسوب می­شد و بعد از پایان جنگ به علت موفق نشدن صدام، عربستان اعلام کرد من 35میلیارد دلار به عراق کمک کردم، باید پولم را پس بدهد. کویت هم به همین ترتیب ادعای طلبکاری می­کرد و صدام نیز از این جریان بسیار ناراضی بود و به همین دلیل روابطش با عربستان بسیار تیره شد و به خاطر همین ادعای طلبکاری کویت به آن کشور حمله کرد.

به هرحال عربستان در زمان جنگ به عراق هم کمک مالی کرد و هم اجازه داد آواکس­های امریکایی از پایگاه­های ظهران روی مناطق ما پرواز کنند و اطلاعات جمع­آوری­شده، به خصوص اطلاعات مربوط به تجمع نیروها و چگونگی آرایش نیروهای ایرانی در مناطق عملیاتی از طریق عربستان به عراق داده می­شد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده