عملیات والفجر3

بخش پنجم: نبرد موضعي والفجر3 بعد از مرحله اول عمليات نيروهاي دشمن همچنان سرسختانه در آن تپهها مقاومت می كردند....

عملیات رمضان

بخش هجدهم: دور سوم نبرد رمضان، 30 تیرماه گفتیم که قرارگاه عملیاتی کربلا در 29 تیرماه طی دستور جزء به...

نبردهای صحنه غرب گشور

بخش چهل و هفتم: خاطرات رزمندگان درباره عمليات قوچسلطان و محمدرسولالله (ص) يكي از سربازان به نام رضا يوسفي قبل...

عملیات شناسایی

استتار خوب ( ناوسروان تکاور سید محمد موسوی ) به یاد دارم دکتر چمران که خود به عنوان فرماندۀ مافوق...

نبردهای غرب اهواز و سوسنگرد

بخش سی ام: روز 18 دي ماه روز تعيين سرنوشت نبرد کرخهکور بود. با آغاز روشنايي، نيروهاي دشمن حمله شديد...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

تبعیض زندگي در شرايط جنگي به دليل سختيهاي فراوانش سربازان را حسابي از نظر روحي آسيب پذير ميكند و ما...

مجموعه قصه های اسارت

بهشت: در زندان زیراندازی وجود نداشت. ما زیر پوش ها را از تن در می آوردیم و از آنها به...

ضربات پی در پی ارتش به دشمن

پرسش و پاسخ هفته

آیا عربستان هم در زمان جنگ از عراق حمایت می­کرد؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید...