حدیث عاشقان(18)
افتخار درچيست اين خاطره ازص71 كتاب «پاكبازعرصه عشق» به روايت «شبنم ستاري فرزند شهيد ستاري» انتخاب شده است. شبي دركنار پدرم برنامه تلويزيون را تماشا مي كردم. خبرنگاري درحال مصاحبه با شهيد رجايي بود، ايشان درآن وقت نخست وزير بود. مراحل زندگي اش را از كودكي به بعد بازگو مي كرد. او مي گفت كه چگونه از راه دست فروشي و دوره گردي، امرار معاش مي كرده و ...

من از شنيدن آن صحبت ها ناراحت شدم  و به پدرم گفتم:

ـ اگر يك مسئول رده بالاي كشور چنين گذشته اي دارد، صلاح نيست آن را درتلويزيون به زبان بياورد، زيرا سخنان او را يك مملكت مي شنوند و افراد ممكن است برداشت هاي متفاوت كنند.

پدرم درجواب گفت:

ـ دخترم، شرط اين نيست كه آدم از نعمت و ثروت به جايي برسد؛ بلكه اگر شخصي توانست از پايين ترين مراحل اجتماع با سعي و زحمت خودش به جايي برسد اين براي او افتخار است و بايد او را ستود.

من در آن زمان سخن پدرم را خوب نمي فهميدم، ولي اكنون سخنان ايشان روش زندگي ام را تشكيل مي دهد.

 

منبع: برای سرباز تا ارتشبد، صادقی گویا، نجاتعلی، 1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده