نیروی هوایی در دفاع مقدس
حماسه كوی ذوالفقاریه انهدام پل نظامی بهمنشیر شروع عملیات 9/8/59 در این عملیات خلبانان پایگاه هوایی بوشهر با انجام پروازهای بمباران خدمات فراوانی انجام دادند، اگرچه دفاع هوایی این عملیات نیز در اختیار هواپیماهای“ اف-14” و فرماندهی پدافند هوایی بود. در این عملیات میزان 1003724 پوند مهمات هوایی مصرف شد و شمار 423 سورتی پرواز بمباران هوایی و 365 سورتی پرواز مراقبت مسلحانه هوایی انجام گردید.

در این عملیات سروان خلبان ناصر دژپسند و ستوانیكم خلبان علیار محمدی مورد اصابت ضد هوایی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

خلبان كابین عقب هواپیمای دیگر، ستوانیكم رضاكرم نیز به علت نامعلومی و با شروع مانورهای خشن( JINK OUT ) توسط خلبان كابین جلو بنام سروان حسین نظری ناخود آگاه به بیرون از هواپیمای پرتاب و به شهادت می‌رسد. خلبان كابین جلو هواپیما را سالم در فرودگاه بوشهر فرود آورد.

 

عملیات مروارید شروع عملیات 7/9/59

 

در این عملیات نیروی دریایی با گروه رزمی 421 وارد عمل شد(این گروه چندی بعد بنام نیروی رزمی نامیده شد). هدف به اسارت درآوردن نظامیان عراقی بر روی سكوی البكر بود كه قرار بود به صورت شبیخون توسط ناوچه پیكان انجام شود. این عملیات تحت نام طرح درفش انجام می‌شد و پایگاه هوایی بوشهر متعهد بود تا عملیات را در غرب نصف النهار ً52 درجه از نظر آتش پشتیبانی و دفاع هوایی تأمین نماید.

در این عملیات 7 فروند شناور  نیروی دریایی عراق (3 فروند ناوچه اوزا 3 فروند ناوچه “پی-6” و یك فروند نفر بر هزارتنی ) و همچنین 5 فروند هواپیمای نیروی هوایی عراق شامل میگ-23” و“ میگ-21 ” و “سوخوی-22” منهدم و به قعر آبهای خلیج فارس فرو رفتند. یك فروند هواپیمای فانتوم نیز از دست رفت كه خلبانان آن سروان حسن مفتخری خضری فرد و ستوانیكم كاظـم روستا به شهادت رسیدند.

ستوانیكم خلبان ابراهیم شریفی نیز روی ناوچه پیكان بود كه به شهادت رسید.

پشتیبانی از عملیات توكل در دارخوین

این نخستین عملیاتی بود كه نیروی هوایی امیدوار بود از شدت حملات هوایی و بمبارانهای هوایی بر علیه ارتش عراق (مأوریتهای واگذاری به نهاجا) تا حدودی كاسته شود. این عملیات زیر نظر قرارگاه اروند و با سازمان رزمی گردانهای 201 ، 202 ، 303  ژاندارمری كل كشور و تیپ 2 قوچان و گردان 246 زرهی متعلق به لشكر77 خراسان و تیپ 37 زرهی انجام می‌شد.

شروع عملیات برای نیروی هوایی روز 25/9/59 و برای نیروی زمینی در روز  19/10/59 پیش بینی شده بود. در این عملیات میزان مهمات مصرفی 102900 پوند بود و شمار سورتی پرواز انجام شده شامل131 سورتی پرواز مراقبت مسلحانه هوایی و 262 سورتی آتش پشتیبانی هوایی، 7 سورتی پرواز اطلاعاتی و عكسبرداری هوایی می‌شد.

این عملیات منجر به پیروزی نشد.

پشتیبانی از عملیات نصر

این عملیات در كرانه كرخه كور و در غرب اهواز توسط لشكر 16 زرهی (-) و گردان 283 سوار زرهی از لشکر 92 انجام ‌شد و نیروی هوایی با پایگاههای هوایی بوشهر و دزفول، شیراز، اصفهان و مهرآباد و فرماندهی پدافند هوایی و فرماندهی اطلاعات و شناسایی در این عملیات شركت داشت.

 آتش پشتیبانی، دفاع هوایی صحنه نبرد، خدمات پشتیبانی رزمی و اطلاعات و هشدار اولیه را برای این عملیات باید تأمین می‌كرد.  شروع عملیات برای نیروی هوایی روز 6/10/ 59 و برای نیروی زمینی روز20/10/59 پیش بینی شده بود.

در این عملیات 318222 پوند مهمات جنگی هوایی مصرف شد. 145 سورتی پرواز بمباران هوایی و 660 سورتی پرواز خدمات پشتیبانی رزمی انجام گردید و تعداد سه فروند هواپیما به شرح زیر از دست رفت:

هواپیمای فانتوم به خلبانی سرگرد محمد حسین قهستانی و ستوانیكم عبدالرضا كوپال هردو خلبان در این عملیات به شهادت رسیدند.

هواپیمای“ اف-5” كه خلبان آن نیز بنام سروان محمود یزدان‌پناه به شهادت رسید.

هواپیمای هركولس كه خلبانان آن با نامهای سروان نصرت‌الله آقایی و ستوانیكم علی اصغر ملائك صفت و سروان ناوبر احمد رمضانی به شهادت رسیدند.

پشتیبانی از عملیات خوارزم (میمك) لشكر 81 زرهی كرمانشاه

شروع عملیات 15/10/59

پشتیبانی از عملیات غرب سوسنگرد لشكر 16زرهی

شروع عملیات 26/12/59

پشتیبانی از عملیات كرخه دزفول لشكر 21 پیاده (معروف به لشكر حمزه)

شروع عملیات 15/1/60

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده