حدیث عاشقان
هيچ راهي جز ماندن نداريم اين خاطره از ص 68 كتاب «پاكبـاز عرصه عشق» به روايت «ستوانيكم محمد مصطفوي فر» انتخاب شده است. عمليات والفـجر 8 در اسفند سـال 1364 آغاز شده بوده و من درسايت موشكي كوثر3 انجام وظيفه ميكردم. درهمان روز اول عمليات، سايت موشكي،توسـط هواپيمـاهـاي شناسـايي دشمــن عكس برداري شد واز روز بعد به طور مرتب زير بمباران هوايي دشمن قرارگرفت. ما آن چه درتوان داشتيم براي دفاع از سايت به كار بستيم. به طوري كه هر روز چند فروند از هواپيماهاي مهاجم را توسط موشك ها سرنگون مي كرديم. دشمن كه سعي داشت از طريق بمباران هاي هوايي جلوي نفوذ رزمندگان را بگيرد، وقتي ديد سايت موشكي، مانع عمليات هوايي آنهاست، در صدد برآمدكه به هر نحوي ابتدا سايت را خاموش كند تا هواپيماهايش بتوانند به راحتي منطقه نفوذ رزمندگان را زير بمباران قراردهند.

چند روز براثر بارندگي شديد، ازحجم حملات هوايي دشمن كاسته شد، ولي به محض بند آمدن باران، دوباره شدت گرفت. بمباران هاي مداوم، روحيه بچه ها را تضعيف كرده بود، به طوري كه مرتب از سرهنگ ستاري  مي‌خواستند، آنها را جا به جا كند.

شهيد ستاري  تنها كاري كه مي كردند دادن روحيه و اميدواري به بچه ها بود. ايشــان از طــريق  بي‌سيم داخلي سايت، مرتب بچه هارا تشويق مي كردند و ازپايداري مسلمانان درجنگ هاي صدراسلام براي آنان مي گفتند، وي همه بچه ها را با لفظ «فرزندانم» مورد خطاب قرارمي دادند و مي گفتند:

ـ اندكي مقاومت كنيد،ان شاء الله دراسرع وقت شما را جا به جا خواهيم كرد.

درآن شرايط سخت، شهيد ستاري از من خواستند كه گوشي بي سيم را بگيرم و با ايشان به طور خصوصي صحبت كنم.

وقتي گوشي را برداشتم از بي سيم به صورت رمزي به من گفتند:

ـ پلهاي ارتباطي براي انتقال سايت از بين رفته، در شرايط فعلي هيچ راهي نداريم، جز اين‌كه بمانيد و مقاومت كنيد. اگر بخواهيم سايت را جا به جا كنيم، حداقل سه روز طول مي كشد و در اين مدت، منطقه بدون دفاع هوايي مي ماند. من نمي توانم براي نجات چندنفر، چندين هزار نفر رزمنده را بي دفاع بگذارم. فعلاً روحيه بچه ها را تقويت كنيد تا ببينيم چه مي شود كرد.

به هرحال پرسنل جان بركف پدافند با دادن چند شهيد و مجروح درنگهداري آن سايت مقاومت كردند و تا استقرار كامل رزمندگان در « فاو» از حريم هوايي منطقه دفاع كردند.

 

منبع: برای سرباز تا ارتشبد، صادقی گویا، نجاتعلی، 1387، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده