کارنامه یک ساله جنگ

عملیات رمضان

بخش پانزدهم: ادامه نبرد رمضان بنابراین در صورتی که امکان تغییر شرایط روانی ایجاد می­شد و تدابیر محتاطانه­تری به کار...

مجموعه قصه های اسارت

(15) زندان بغداد: زندان راهروی درازی بود به طول تقریبی30 متر که سلول هایی به مساحت هشت و چهارده متر...

عملیات والفجر3

بخش سوم: طرحريزي و آمادگي عمليات اطلاعات از وضعيت دشمن نيز دقيق نبود. چنانكه در برآوردها گفته شده بود ،...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

پرواز بیرمق1 اوايل بهمن ماه سال 61 بود كه ما را براي ادامه خدمت از جبهه شرهاني به منطقهاي به...

ارتش در فاو

بخش دوم: نگاه اجمالي به بعضي عوامل مهم تأثيرگذار در عمليات ارزيابي توقف عمليات والفجر 8 و يا به طور...

سنگلجی بمان، نرو! ( ناخدایکم تکاور بازنشسته هوشنگ صمدی)

با آغاز جنگ تحمیلی در31 شهریور ماه سال1359، بنا بر احساس مسئولیت و مأموریت محوله، در بعد از ظهر همان...

نبردهای اهواز و سوسنگرد

بخش بیست و نهم: فشار بی امان دشمن و مقاومت دلیرانه لشکر فرمانده لشكر در اين ساعت براي اولين بار...