خاطرات شیرین جنگ

دریافت رسید از دشمن ( دریادار دوم مهدی نادری ) تمام خاطرات دوران جنگ، تلخ نبود، بلکه بعضی از آنها...

سروده هایی از صاحبان سیف و قلم (36)

«ادبيات پايدارى دفاع مقدس» مهر وطن دلــم از عشق آن ماه دل افروز شده آتشفشانى خويشتن سوز كنون چنديست چون...

ارتش در فاو

بخش یکم: مقدمه تمام يگانها و قرارگاهها برابر طرح به محل عزيمت نمودند و در آخرين جلسه هماهنگي كه با...

نیروی هوایی در دفاع مقدس

عملیات مشترک: بخش دوم(تعاریف و واژههای عملیات مشترك) (1)نیروهای مشترك «JOINT FORCES» كه شامل نیروی هوایی و دیگر نیروهای مسلّح...

عملیات والفجر3

بخش دوم: وضعيت منطقه نبرد (زمين - نيروهاي دشمن- نيروهاي خودي) بنابراين درگير كردن نيروهاي زياد در اين منطقه كه...

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

عملیات طریقالقدس و فتح بستان از تحرکات، رفتوآمدها و تدارکات پیدا بود که باید خبرهایی باشد. هر وقت در جبهه...