مجموعه قصه های اسارت

(12) وقتی باران: کریم پوستی سفید داشت که بر اثر تابش آفتاب تابستان نیم سوخته شده بود. او که ابروهای...

نبردهای صحنه عملیات غرب

بخش چهل و چهارم: از زبان رزمندگان عملیات برادر وزوايي يكي از فرماندهان سپاه پاسداران در عمليات بازيدراز: در همين...

عملیات والفجر2

بخش هشتم: ادامه خاطرات رزمندگان از عملیات سرهنگ 2 زرهی ابوالقاسم ساسان افسر عملیات لشکر 64 پیاده من شخصاً در...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

انفجار بمب خوشهاي فصل بهار حتي در جنگ هم زيباييهاي فرواني دارد. چهره طبيعت «فكه» عوض شده بود و درگيريها...

سروده هایی از صاحبان سیف و قلم (34)

«ادبيات پايدارى دفاع مقدس» فتح المبين ز «فتح المبين» خاطرم شاد شد كزان دشت اهواز آزاد شد از اين حمله...

حدیث عاشقان(14)

سرباز ناشناس اين خاطره از ص 115 كتاب « انتخابي ديگر» به روايت « محمد رضا ياسيني» انتخاب شده است....

نیروی هوایی در دفاع مقدس

نهاجا و عملیات مشترك شما با نام “ژنرال شوارتْسكُف” فرمانده عملیات طوفان صحرا برای بیرون راندن ارتش عراق از خاك...

عملیات رمضان

بخش یازدهم: عملیات قرارگاه فجر در اولین روز نبرد چنین به نظر می­رسد از ساعت 5 صبح به بعد، حمله...