سروقامتان دیار ایثار و شهادت
سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق این فرد نیز از شجاعان حرفه هوانوردی بود و در جنگ با پروازهای بمباران هوایی علیه ارتش عراق شركت داشت. در سال 1360 به مقام فرماندهی پایگاه یكم شكاری در مهرآباد تهران رسید و چندی نگذشت كه به فرماندهی نیروی هوایی برگزیده شد. در زمان فرماندهی ایشان وضعیت سیاسی نیروی هوایی به علت اخراجها و بركنار نمودن بی رویه كاركنان و تصمیمهای غیر حرفهای در كادر فرماندهی قبلی نیروی هوایی بسیار متشنج شده بود. به همین دلیل وی دورانی بسیار دشوار و طاقتفرسا را در شغل فرماندهی نیرو تحمل نمود.

اغلب هواپیما ربایی‌های مهم در زمان فرماندهی ایشان روی داد كه ضربات سختی بر پیكر سوابق نظامی او وارد آمد.

                                                

           سرتیپ خلبان هوشنگ صدیق فرمانده نهاجا                            سرتیپ ماشاالله عمرانی جانشین فرمانده نیروی هوایی                                 

                 در سالهای 63 تا 66                                                            در نخستین سال جنگ

 

از دیگر فرماندهان نیرو در آ‌غاز جنگ، سرهنگ ماشاالله عمرانی جانشین فرماندهی نیروی هوایی، سرهنگ ناصر اسكندر افشار فرمانده پدافند هوایی در قصرفیروزه، سرهنگ سیاوش رحیمی فرمانده لجستیك هوایی در دوشان تپه، سرهنگ مهدی دادپی فرمانده پایگاه ششم شكاری در بوشهر، سرهنگ مرتضی فرزانه فرمانده پایگاه دوم شكاری در تبریز، سرهنگ علی تابش‌فر فرمانده پایگاه چهارم شكاری دزفول،سرهنگ خلبان حسن شالچیان فرمانده پایگاه هفتم شكاری در شیراز، سرهنگ خلبان حبیب الله صادقپور فرمانده پایگاه هشتم شكاری در اصفهان، سرهنگ ناوبر نعمت الهی فرمانده پایگاه یكم ترابری در مهرآباد، سرهنگ جواد عظیمی فرمانده پایگاه هفتم ترابری در شیراز و فرماندهان دیگری مانند سرگرد محمد دانشپور، سرگرد یداله جوادپور، سرهنگ داریوش ندیمی(شهید) سرهنگ هوشنگ آغاسی بیك، سرهنگ‌شهاب الدین سلطانی طباطبایی(شهید) سرهنگ یونس خوشبین (شهید) سرهنگ مسعود امیری (شهید) سرهنگ همایون شوقی (شهید) سرهنگ محمد حاجی (شهید) سرهنگ محمود محمودی (آزاده) و سرهنگ نصرت‌اله دهخوارقانی(آزاده) را می‌توان برشمرد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده