سروقامتان دیار ایثار و شهادت
سرتیپ فنی محمدرضا كشواد این شخص از مطلعترین افسران در امور آماد و پشتیبانی (لجستیك) نهاجا بود و در مقام فرمانده گردان های نگهداری متمركز سالها خدمت كرده بود . او تجربیات فراوانی در اموری مانند تعامل بین عملیات و لجستیك در هنگام جنگ داشت.

نامبرده در سانحـه هواپـیمای فرند‌شیپ نهاجا كه توسط هواپیماهای مهاجـم نیروی هـوایی عراق در اهـواز مـورد هدف قرار گرفته شد، به همراه جمعی از رزمندگان نظیر سرهنگ خلبان خضرائی و همچنین آیت الله محلاتی نماینده حضرت امام در سپاه پاسداران به شهادت رسید. وی در هنگام شهادت مدیر ماتریل در معاونت لجستیك نهاجا بود.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده