عملیات والفجر2

بخش چهارم: و سرانجام؛ پیروزی نهایی عملیات با تصرف و تأمین ارتفاعات مشرف به جاده اصلی در شرق دربند، کنترل...

عملیات رمضان

بخش هفتم: طرح عملیاتی قرارگاه عملیاتی قدس (به نام کربلای 4) در طرح عملیاتی کربلای 4 نیز با وجود اينكه...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

(68) تجربه تلخ منطقه جنگي قوانين خاص خودش را دارد كه از لحظه آغاز دوران آموزشي تا اتمام حضور در...

خاطرات سرتیپ دوم غلامحسین دربندی

(1) دفع تهاجم عراق در شهر حمیدیه بعد از تصرف ارتفاعات اللهاکبر، عراقیها سوسنگرد را نیز اشغال کرده و تا...

مجموعه قصه های اسارت

(9) دعا: گرمای شدید امانمان را بریده بود. چهره های برافروخته، گلوهای خشک شده از شدت تشنگی، غم و اندوه...

در کمین گل سرخ

بخش هشتاد و دوم: سرانجام در زمستان سال64 نیروهای سپاه با یک عملیات بسیار دقیق و حساب شده موفق شدند؛...

روایت شهید صیاد از روند جنگ تحمیلی