سروقامتان دیار ایثار و شهادت
سرهنگ خلبان قاسم پورگلچین این افسر شجاع فرمانده پایگاه هوایی سوم شكاری(معروف به پایگاه نوژه) بود و پیش از شروع جنگ در دفاع از تجاوز ارتش عراق به كردستان شجاعتهای فراوانی از خود نشان داده بود. به همین سبب به درجه سرهنگی ارتقا یافته و فرمانده آن پایگاه شد.

این افسر شجاع فرمانده گروه‌های پروازی در عملیات بمباران پایگاه‌های  “اچ-3” معروف به الولید در موقعیت شماره 2 دسته پروازی «الوند» بود و خود با وجود آن كه فرمانده پایگاه بود در پروازهای بمباران علیه تأسیسات و پایگاه‌های عراق همانند یك خلبان جوان در پروازهای عملیاتی بمباران فعالانه شركت ‌می‌نمود. در سال 1360 با توجه به تغییرات وسیعی كه در كادر فرماندهان نیرو به عمل آمد بازنشسته شد.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده