نبردهای صحنه عملیات غرب

بخش چهل و دوم: خاتمه عملیات بازی دراز با توجه به آمار تلفات نيروهاي ما، چنين به نظر ميرسد كه...

کلاه سبزها : خاطرات نیروهای ویژه هوابرد

بخش چهلوهفتم(بخش آخر): خاطرات سرهنگ هلاکو احمدیان * سرکوب کاروان مواد مخدر . . . آن دو نفر نیرو مخصوص...

سروقامتان دیار ایثار و شهادت

سرهنگ خلبان قاسم پورگلچین این افسر شجاع فرمانده پایگاه هوایی سوم شكاری(معروف به پایگاه نوژه) بود و پیش از شروع...

در کمین گل سرخ

بخش هشتاد و یکم: فریاد راهنما بر این که تیر خوردم و فریاد همۀ ما بر این که خودی هستیم...

عملیات رمضان

بخش ششم: طرح مانور قرارگاه کربلا با توجه به سهمیه مهمات یاد شده برای نبردی به آن وسعت، این مقدار...

پیشتازان غرب کرخه

بخش شانزدهم: به منظور گسترش سرپل در غرب رودخانه كرخه ، مجدّداً توسط گردان169 تيپ2 و يك گروهان از گردان141...

سروده هایی از صاحبان سیف و قلم (30)

«ادبيات پايدارى دفاع مقدس» طعم خردل «ش» يعنى شيميايى شد دلم «م» يعنى از محبت غافلم «ر» يعنى رو كنم...