پرسش و پاسخ هفته
لطفاً از نقش کشورهای همسایه مثل ترکیه و کشورهای عربی یک دید کلی ارائه فرمایید. پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

متأسفانه اکثر کشورها در طول جنگ از عراق حمایت می­کردند، البته ترکیه تقریباً حالت بی­طرفی داشت، چون از طرف ما منافع اقتصادی زیادی داشت. از یک طرف راه ما را به اروپا باز می­کرد و از طرف دیگر منافع اقتصادی زیادی را جذب می­کردند. لذا صراحتاً با ما مخالفت نمی­کردند ولی در پنهان و در پشت پرده طرفدار سیاست­های امریکایی­ها بودند؛ اما کشورهای عربی نیز به استثنای سوریه و تا حدودی لیبی همگی از عراقی­ها حمایت همه­جانبه می­کردند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده