سرو قامتان دیار ایثار و شهادت

سرتیپ خلبان بهرام هشیار این شخص افسری شجاع، مطلع و از نوابغ هوانوردی در نیروی هوایی بود. او سالها پیش...

در کمین گل سرخ

بخش هشتادُم: با روشن شدن هوا و به علت عدم پاکسازی و الحاق کامل، گرفتار تعداد زیادی از تانک ها...

عملیات والفجر2

بخش دوم: اقدامات طرح ریزی و آمادگی درباره مرحله طرح ریزی این عملیات، اسناد اصلی در دسترس ما قرار نگرفت....

پیشتازان غرب کرخه

گاندي رهبر اخلاقي و مصلح استعمار شكن هندوستان كه به سال 1948 ميلادي ترور شد و از دنيا رفت درباره...

کلاه سبزها : خاطرات نیروهای ویژه هوابرد

بخش چهلوپنجم : خاطرات سرهنگ سیروس اماناللهی * ربایش یک جنایتکار دی 1376 بود. در منطقة خسروآباد خوزستان مشغول خدمت...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

(66) اخطار آسماني1 چند دقيقهاي به ساعت يك ظهر مانده بود كه من و همسنگريام براي وضو گرفتن و خواندن...

نبردهای صحنه عملیات غرب

بخش چهل و یکم: مقاومت و عكسالعمل دشمن لحظهبهلحظه شديدتر میشد و مانع پيشروي نيروهاي ما میشد، بهنحويكه از حدود...

مجموعه قصه های اسارت

(8) تودلمی: با آن زخمی که دشمن در پهلویم کاشته بود، نمی توانستم از جا بلند شوم. اشکم در می...