سرو قامتان دیار ایثار و شهادت
سرهنگ خلبان محمود قیدیان این افسر از نوابغ هوانوردی بود و پیش از آغاز جنگ به سمت معاونت عملیات نیروی هوایی برگزیده شد. دستور «نبرد البرز» را او تدوین و به تصویب رسانید. او در طرحریزی برنامههای دفاعی در برابر ارتش عراق و توقف ماشین جنگی این كشور در یكسال نخست جنگ نقش كلیدی داشت.

در حقیقت با تدبیر او و تصویب مرحوم فكوری بود كه تمامی پالایشگاه‌ها و مراكز تولید نفت و تلمبه‌خانه‌های كشور عراق زیر آتش سنگین جنگنده- بمب افكن‌های نیروی هوایی قرار گرفت و در نهایت منجر به توقف ارتش عراق در خاك خوزستان گردید. تمامی تصاویر نقاط استراتژیك در خاك عراق مانند نیروگاه‌ها، مراكز پالایش و تولید نفت، كاخ‌های ریاست جمهوری، پایگاه‌های هوایی، فرودگاه‌ها و شهرهای عراق در زمان صلح توسط این شخص كه خود با پرواز برفراز كشور عراق اقدام به عكسبرداری نموده بود، تهیه و در آغاز جنگ مورد استفاده رزمندگان قرار گرفت. این افسر در سال 1360 درحالی كه سنین خدمتش به 25 سال رسیده بود، بازنشسته شد.

سرهنگ خلبان محمود قیدیان معاون عملیاتی نیروی هوایی پیش از شروع جنگ و تا یكسال نخست جنگ

 

منبع: نیروی هوایی در دفاع مقدس، نمکی، علیرضا،1392، ایران سبز، تهران، چاپ دوم

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده