پیشتازان غرب کرخه
بخش چهاردهم: عمليات تپّه چشمه در مورخه 15/1/60 1- آغاز عمليات : 0400 15 فروردين ماه1360 ، پايان عمليات : 15 فرودين ماه 1360 ، مدّت عمليات :1 روز 2- قرارگاه هدايت كننده : قرارگاه تيپ1 لشكر21 حمزه . 3- منطقه عمليات : تپّه چشمه در غرب پل كرخه (پل نادري) 4- يگان هاي خودي : گردان131 پياده (ـ) . 5- يگان هاي دشمن : گردان1 پياده مكانيزه از تيپ24 لشكر10 زرهي . 6- مأموریت : گروهان1 تقويت شده گردان131 پياده مأموريت دارد در 0200 15 فروردين ماه 1360 در منطقه تپّه چشمه تك نموده نيروهاي دشمن را منهدم و تپّه242 به مختصات (2387) را تصرّف و تأمين نمايد .

7- وضعيّت جغرافيايي تپّه چشمه

تپّه چشمه در دامنه جنوبي تپّه هاي اسكندر خندان در جنوب غربي پل كرخه در محور انديمشك دهلران، واقع شده است. در صورت اشغال اين تپّه نيروهاي خودي ديد و تير بهتري نسبت به دشت جنوبي تپّه هاي اسكندر خندان داشته و تأمين سرپل موجود و گسترش سرپل توسط لشكر21 مي تواند مبناي حركاتي در آينده به سمت جنوب غرب محور پاي پل علي گره زد ـ عين خوش قرار گيرد .

8- تشريح عمليات

          نيروهاي خودي از مدّتي قبل مواضع دشمن را شناسايي و با استفاده از راه هاي مخفي و در شرايط ديد محدود در شب و يا در هواي مه آلود به صورت خيز به خيز و با رعايت سكوت مطلق به دشمن نزديك شده و در پشت يكي از ارتفاعات جناح چپ دشمن مستقر شدند . پس از صدور دستور تك بر مبناي زمان تعيين شده، گروهان اشك گردان131 در ساعت 0400 مورخه 15/1/60 به فرماندهي ستوان يكم پياده احمد آرام تك به غرب تپّه چشمه را اجرا و غافلگيري به نحوي انجام شد كه دشمن قادر به عكس العمل سريع نشد و ضمن وارد آوردن تلفات سنگين به دشمن تعداد هفت نفر از نیروهای متجاوز را به اسارت درآوردند و نسبت به گسترش خط پدافندي در ارتفاعات تپّه موشكي (بخشي از تپّه چشمه) اقدام و كليه پاتك هاي دشمن را دفع و تپّه 242 را تأمين نمودند .

نيروهاي عمل كننده، پس از رسيدن به مواضع دشمن بلافاصله شروع به تهيه سنگر تعجيلي نمودند و آماده پدافند از مواضع اشغالي شدند و به منظور تقويت يگان تك ور در ساعت 0900 همان روز يك گروهان پياده به منطقه درگيري اعزام شد و بلافاصله با ايجاد جادّه نسبت به حمل سلاح هاي ضد تانك و همچنين تحكيم مواضع اقدام نمودند .

دشمن در ساعت 1100 همان روز، با يك گردان تانك مبادرت به پاتك سنگين نمود و نیروهای تك ور با علم و اطلاع از اينكه تانك ها قادر به بالا آمدن از ارتفاعات تپّه چشمه نيستند، با خونسردي كامل حركات دشمن را زير نظر داشته مع الوصف از دور زدن ارتفاعات توسط دشمن هراس داشتند كه به خدمه سلاح هاي ضد تانك تأكيد شد؛ اجازه دهند تانك هاي دشمن نزديك شوند تا به محض رسيدن به برد سلاح نسبت به انهدام آنها اقدام نمايند .

در هر صورت ظرف پنج دقيقه، تعداد 9 دستگاه تانك پاتك كننده منهدم و دشمن سراسيمه و وحشت زده در حالي كه سازمان آنها به هم خورد عقب نشيني كردند . در اجراي اين عمليات توپخانه به نحو مطلوبي يگان هاي خودي را پشتيباني و منطقه دشمن را كاملاً زير آتش سنگين قرارداد. در اثر اجراي آتش توپخانه، شني يك دستگاه تانك در حال عقب نشيني پاره شد و تانك متوقّف گرديد و نفرات آن به صورت پياده فرار كردند .

بدين ترتيب عمليات تك به تپّه چشمه با استفاده دقيق از يك طرحريزي صحيح و هدايت خوب موفّق شد حداكثر تلفات را به دشمن وارد آورد و با سرعت در تحكيم و ايجاد جان پناه حداقل تلفات را متحمّل شوند .

 

9- تدبير عمليات پيوست (نقشه عمليات)   « مدرك 264 »

10- نتيجه عمليات

(الف) در اين عمليات نيروهاي خودي تپّه مشرف به دشت جنوبي را تصرّف نموده و قسمتي از جادّه پاي پل و عين خوش را به كنترل خود درآورند .

(ب) تلفات پرسنلي دشمن كشته و زخمي بيش از 100 نفر اسير 7 نفر

(پ) ضايعات لجستيكي دشمن انهدام بيش از 20 دستگاه تانك و 5 دستگاه نفربر انهدام گردان1 پياده مكانيزه تيپ24 مكانيزه به ميزان 30 درصد .

 

تك محدود به كانال هندلي  (L  شكل )  15/1/60

موقعيت جغرافيايي كانال

كانال L شكل يا كانال هندلي در حقيقت آبراهي است كه اهالي منطقه جهت هدايت آب از رودخانه كرخه براي استفاده كشاورزي آن را درست كرده اند، كانال در پنج كيلومتري جنوب پل نادري قرار دارد و از كرانه غربي رودخانه كرخه شروع و پس از 500 متر امتداد به سمت غرب به طرف جنوب منحرف شده و پس از 50 متر مجدّداً به سمت غرب ادامه يافته و به جادّه أسفالته پل نادري سه راهي قهوه خانه ختم مي گردد . طول كلّي آن حدود دو كيلومتر است . دشمن خط مقدّم خود را در كناره رودخانه در مقابل خط سرپل دقيقاً روي اين كانال قرار داد و با استقرار ادوات زرهي در پشت آن خط مستحكمي به وجود آورد و از اين منطقه كه با زدن خاكريز و تقويت سنگرها ارتفاع مصنوعي به وجود آمده بود، كليه عبور و مرور از سرپل كرخه و جادّه منتهي به آن را زير ديد و تير داشت و تانك هاي دشمن از اين محل پل فلزي را نيز هدف قرار مي دادند .

1-  عمليات هاي مختلفي كه ارتش عراق براي عبور از كرخه انجام داد و هر بار با مقاومت نيروهاي خودي با شكست مواجه شد (مثل تك 9 آبان به سرپل) با توجّه به ناكامي ها ، فرماندهان عراقي تصميم گرفتند؛ نسبت به تأمين مواضعي كه در آغاز تجاوز به دست آوردند، قناعت نمايند. لذا براي تحكيم اين مواضع  اقدام به ايجاد ميادين مين و شبكه هاي سيم خاردار نمودند . ميادين ميني كه جلوي كانال هندلي پيش بيني شده بود، دقيقاً مورد ديده باني و زير آتش دشمن قرار داشت .

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده