نبردهای صحنه عملیات غرب

بخش سی و نهم: ادامه عملیات بازی دراز در نبرد روز هشتم ارديبهشتماه، با وجود حملات شديد زميني و آتشباري...

مجموعه قصه های اسارت

(5) بعثی: ساعت1400 بود. گرما بیداد می کرد. گرمایی که می سوزاند و کباب می کرد. در آن اوضاع و...

کلاه سبزها : خاطرات نیروهای ویژه هوابرد

بخش چهلم : خاطرات سروان حسین دینی * ربایش در خاک عراق . . . لحظات سختتر و نفسگیرتر شده...

سروقامتان دیار ایثار و شهادت

شجاعت، بیباكی، اعتماد به نفس در اجرای مأموریتهای پروازی، وظیفهشناسی، رازداری و متانت از ویژگیهای فردی سرلشكر خلبان شهید علیرضا...

حدیث عاشقان(10)

پُر افتخار، ولي كم توقع اين خاطره ازص154كتاب «اعجوبه قرن»،« اكبراردستاني، برادر شهيد» درباره شهيد خلبان مصطفياردستاني انتخاب شده است:...

در کمین گل سرخ

بخش هفتاد و چهارم: مانده بودیم با این اوضاع و احوال چه بکنیم. به سربازان عراقی که نمی شد که...

عملیات رمضان

بخش دوم: مقدمات نبرد، بعد از عملیات بیت­المقدس صدام حسین در 21 خرداد ماه، برای وادار کردن ایران به خاتمه...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

(63) نرسيدن به موقع مهمات1 در ادامه مرحله سوم عمليات والفجر4 و طبق برنامهريزيهاي انجام شده قرار بود ارتفاعات مشرف...

پرسش و پاسخ هفته

در کردستان و آذربایجان­غربی کسانی که در مقابل نظام ما ایستاده بودند چه کسانی بودند؟ آیا کردها بودند یا دیگران؟...