افلاکیان

بر ما چه گذشت ؟

مجموعه قصه های اسارت

3-مقاومت زخمی و خون آلود روی زمین افتاده بودم و درد زیادی می کشیدم. انگار ساعت های آخر عمرم را...

کلاه سبزها : خاطرات نیروهای ویژه هوابرد

بخش سیوهشتم : خاطرات سروان علی محمدزاده کاکیاسین به ما گفت آن سرباز در صد متری و پایین پایگاه عراقیها...

پیشتازان غرب کرخه

بخش یازدهم: اولین مسئولیت پدافندی به طور مثال، تيپ1 لشكر با دو گردان تانك(ـ) و دو گردان پياده زرهي(ـ) كه...

در کمین گل سرخ

بخش هفتاد و یکم: بحرانی ترین لحظات برای تصمیم گیری تعدادی از آنان با اشاره به خستگی و فرسودگی ناشی...

نبردهای صحنه عملیاتی غرب

بخش سی و هشتم: عملیات بازی دراز و شهادت شیرودی فرمانده تيپ اجباراً به همان مقدورات موجود خود تكيه نمود...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

(61) وضعيت يگان موتوري1 توي جبهه تقريباً بلااستثناء همه از يگان موتوري گلايهمند بودند و از نرسيدن به موقع خدمات...