نماهنگ بسیار زیبای ایران

ایران خاک دلیران ، ایران غرش شیران

سرو قامتان دیار ایثار و شهادت

سرلشكر خلبان علی اقبالی درجه: سرلشكر نام: علی نشان: اقبالی سرلشكر خلبـان شهید علی اقبالی در 7 شهریور 1326 در...

در کمین گل سرخ

بخش شصت و نهم: شب دهم اردیبهشت، هنگامی که تاریکی منطقه را فرا گرفت، کاروان های نظامی به سوی کارون...

عملیات های غرب اهواز و سوسنگرد

بخش بیست و دوم: عملیات نصر لشکر 9 زرهی عراق نتوانست در مقابل یک گروه رزمی گردانی ما تاب مقاومت...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

(60) ماجراي عزيز پارتيزان1 بعد از اتمام عمليات موفقيتآميزي، توانسته بوديم يكي از دهكدههاي مرزي عراق به نام «قلقله» را...

مجموعه قصه های اسارت

انتقام(2): عراقی ها ما را در ستون های ده، پانزده نفری به طرف عقبه خود حرکت می دادند. یک سرباز...

کلاه سبزها : خاطرات نیروهای ویژه هوابرد

بخش سیوهفتم : خاطرات سروان علی محمدزاده کاکاحمد جوانی 27، 28 ساله و دانشجوی پزشکی یکی از دانشگاههای بغداد بود...

عملیات والفجر1

بخش پنجم: ادامه عملیات والفجر1در 23 فروردین در ساعت 1120 پاتک دشمن به تپه های 143 و 145 و 165...