پیشتازان غرب کرخه
بخش نهم:آماده شدن برای عملیات 23مهر - پيام هاي قبل از حمله 23 مهرماه 1- قرارگاه مقدّم نزاجا به لشكر21 حمزه ابلاغ مي نمايد؛ يگان اعزامي به پاي پل كرخه بايد به نحوي مستقر شود كه كرانه غربي رودخانه را كاملاً پوشش نموده و به نحوي در طرفين جادّه اصلي استقرار يابد تا هم از پل هاي موجود حفاظت نمايد و هم از عبور احتمالي خودروهاي شناور دشمن از رودخانه كرخه جلوگيري به عمل آورد. « مدرك 237 »

 

2- با توجّه به تهديد دشمن در منطقه سرپل، لشكر ضمن ابلاغ مأموريت تك روز 23 مهر در منطقه سرپل و صدور دستورات تكميلي به كليه يگان ها اعلام     مي نمايد؛ آمادگي به كار رفتن آني در منطقه سرپل را داشته باشند و تيپ3 عناصر تك ور خود را روز 22/7  براي كمك به تيپ2 دزفول از رودخانه عبور دهد و      تيپ هاي1و3 هر كدام دو گروهان براي حمله متقابل در منطقه سرپل آماده نمايند . « مدرك 238  ، 239 »

3- لشكر21 در تاريخ22/7 به يگان هاي تك ور اعلام مي نمايد؛ عمليات عبور را برابر برنامه ابلاغي به يگان ها به مورد اجرا گذارند و به گردان138 مستقر در شوش ابلاغ مي نمايند با وسيله موجود و در دسترس از كرخه عبور نمايد .             «مدرك240 الي 243 »

روز 23 مهرماه، يگان هاي تك ور، با كمي تأخير از سرپل گذشتند و گروه رزمي37 شيراز مستقر در غرب رودخانه گزارش نمود؛ وضع نيروهاي عبور كننده از خط رضايت بخش نيست و همچنين توپخانه كمك مستقيم گروه رزمي37 در كمك مستقيم گروه رزمي291 تانك لشكر مشهد قرار گرفته .   « مدرك 244 ، 245 »

 

دلايل اجراي تك 23 مهرماه

1- سلب ابتكار عمل از فرمانده سپاه3 و فرماندهان لشكرهاي يك مكانيزه و 10زرهي ارتش عراق از ادامه تك در حسّاس ترين جبهه نبرد .

2- جلوگيري از سقوط شهر دزفول ، انديمشك و شوش و نهايتاً جلوگيري از پيشروي ارتش عراق و بستن گلوگاه خوزستان در منطقه دو كوهه و تجزيه خوزستان.

3- منحرف كردن توجّه مسئولين ارتش عراق، حداقل منحرف كردن فرمانده سپاه3 دشمن از ساير جبهه هاي خوزستان .

4- اغتنام فرصت براي به دست آوردن يك زمان كافي براي تمركز نيروهاي ارتش ايران كه به منطقه فراخوانده شده بودند .

5- تجديد سازمان براي يگان هايي كه از ابتداي جنگ با درگيري و مقاومت دليرانه توانستند به مدّت شش روز نيروهاي عراق را تا رسيدن به غرب كرخه درگير و مانع از پيشروي سريع آنها شوند .

6- تثبيت ارتش عراق و سازماندهي مناسب براي پدافند در مقابل پيشروي دشمن تا آماده شدن براي بيرون راندن متجاوز .

7- ايجاد روحيّه و انگيزه در پرسنل يگان هاي درگير ارتش براي ادامه مقاومت تا ايجاد آمادگي براي يك حمله سراسري .

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده