نماهنگ سوگند عشق

تصاویر چشم نواز از دلیر مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران

عملیات والفجر1

بخش چهارم: سنگین ترین نبرد در بدترین شرایط در ساعت 1310 گردان علی اصغر(ع) اطلاع داد که اگر آب و...

عملیات های غرب اهواز و سوسنگرد

بخش بیست و یکم: مشاهدات نگارنده از نبرد سوسنگرد حدود ساعت 14:00 دیدیم یک دستگاه خودرو عراقی (آیفا) از سوسنگرد...

در کمین گل سرخ

بخش شصت و هفتم: اولین اقدام تروریستی علیه صیاد و معاونانش تیم اول به سراغ دفتر فرماندهی نیرو رفتند، گروهی...

سرباز در خاطرات دفاع مقدس

(58) در حلقه محاصره1 بيست روزي از شهادت فرمانده و جمعي از دوستانمان در حادثه انفجار مين در جبهه غربي...

کلاه سبزها : خاطرات نیروهای ویژه هوابرد

بخش سیودوم : خاطرات سروان قدرتالله فرجی پس از جاگیر شدن، دیدم یک گله گوسفند در حال بالا رفتن از...