نیروی هوایی در دفاع مقدس
ماموریت های راهبردی نهاجا(3) روز بیست و سوم آبانماه 59 خلبانان پایگاه دوم شكاری در تبریز با تعداد 4 فروند هواپیمای تایگر «افـ5یی» و 9200 پوند مهمات جنگی 23 مخزن سوخت و مواد نفتی در موصل عراق را به آتش كشیدند كارشناسان ، خسارات وارده را (900000) نهصد هزار بشكه برآورد نمودند، در این عملیات هواپیمای حامل ستوانیكم پرویز ذبیحی اتركلا یا (عطرگله) مـورد هدف شكاریهای دشمن قرار گرفت و سقوط كرد و خلبان آن شهید گردید.

در همین روز (ششم آبان‌ماه) تلمبه‌خـانه‌ای در منطقه آب نفت عراق نیز توسط خلبانان پایگاه سوم شكاری شهید نوژه در همدان با 2 سورتی پرواز هواپیماهای فانتوم “ اف‌ـ4یی” و 6768 پوند مهمات جنگی آماج حملات هوایی  قرار گرفت و منهدم شد.

در روز یازدهم آبانماه 59 خلبانان پایگاه سوم شكاری شهید نوژه در همدان با تعداد دو فروند هواپیمای فانتوم “ اف‌ـ4ئی” و 6768 پوند مهمات جنگی تأسیسات گاز در جنوب كركوك را بمباران نمودند و به میزان 80 درصد  به آن خسارت وارد آوردند.

در این روز (یازدهم آبان) خلبانان پایگاه ششم شكاری در بوشهر نیز با تعداد دو فروند هواپیمای فانتوم “ اف‌ـ4ئی” به تأسیسات نفتی فاو حمله‌ور شدند و با 6768 پوند مهمات جنگی، هدف را منهدم كردند.

در روز دوازدهـم آبان‌ماه خلبانان پایگاه دوم شكاری در تبریز با تعداد2 فـروند هواپیمای تایگر “ اف‌ـ5ئی” و 4800 پوند مهمات جنگی به تأسیسات نفت و گاز كركوك در موقعیت جغرافیایی35ْ 24َ  شمالی،44ْ 15َ  شرقی حمله‌ور شدند و حدود 50 درصد خسارت به دشمن وارد نمودند.

گروهی از خلبانان“ اف-5یی” كه در عملیات انهدام پالایشگاهها و مراكز نفتی شمال عراق اهتمام ورزیدند به ترتیب ایستاده از راست به چپ سروان احمد شعبان قهرود، سروان بیرجند بیك محمدی (شهید) سرگرد حبیب بقایی (در مقام جانشینی فرماندهی كل ارتش بازنشسته شد)، سروان جلال آرام ، سروان عباس علمی سروان احمد میقانی، سروان جواد محمدیان، سروان حسین قاسمی، سروان عباس زند نژاد

*****

روز چهاردهم آبانماه 59 خلبانان پایگاه ششم شكاری در بوشهر با دو فروند هواپیمای فانتوم “ اف‌ـ4یی” و 6768 پوند مهمات جنگی تأسیسات نفتی و خط لوله‌ی نفتی فاو ـ بصره را منهدم كردند.

در روز شانزدهم آبان‌ماه 59 خلبانان پایگاه ششم شكاری در بوشهر با دو فروند هواپیمای «اف‌ـ4یی» به تأسیسات صدور نفت اسكله‌های البكر و الأمیه حمله‌ور شدند و چهار فروند موشك «AGM-65» ماوریك را بر تلمبه‌خانه‌های نفتی و تأسیسات بارگیری نفت این دو اسكله‌ی بزرگ شلیك نمودند.

سرتیپ محمد دانشپور از قهرمانان جنگ و صاحب مدال فتح

*****

روز هفدهم آبان‌ماه 59 خلبانان پایگاه دوم شكاری در تبریز با سه فروند هواپیمای تایگر «اف‌ـ5یی» و 6900 پوند مهمات جنگی در ادامه حملات هوایی به مراكز نفتی و قطع صدور نفت عراق به تأسیسات نفتی كركوك و مخازن گاز و نفت این منطقه حمله‌ور شدند و 80 درصد را بر سیستم صدور نفت كركوك خسارت وارد آوردند.

در این روز (هفدهم آبان‌ماه) خلبانان پایگاه سوم شكاری در همدان با تعداد 2 فروند هواپیمای فانتوم «اف‌ـ4یی» منابع نفت و گاز در جنوب استان سلیمانیه را با 6768 پوند مهمات جنگی منهدم نمودند.

روز نوزدهم آبان‌ماه 59 خلبانان پایگاه سوم شكاری در همدان با دو فروند هواپیمای فانتوم «اف‌ـ4یی» و 10608 پوند مهمات جنگی تأسیسات تولید و صدور نفت عراق را در منطقه بغداد منهدم نمودند.

در روز بیستم آبان‌ماه 59 خلبانان پایگاه سوم شكاری شهید نوژه در همدان با تعداد 2 فروند هواپیمای فانتوم «اف‌ـ4یی» و 6768 پوند مهمات جنگی سیستم انتقال نفت و تأسیسات نفتی الحلفائیه در استان العماره‌ی عراق را منهدم كردند.

در این روز (بیستم آبان) خلبانان پایگاه ششم شكاری در بوشهر با تعداد دو فروند هواپیمای فانتوم «اف‌ـ4یی» و 6768 پوند مهمات جنگی در ادامه عملیات انهدام پالایشگاه‌ها و تأسیسات صدور نفت عراق ، مخازن نفت و تأسیسات انتقال نفت را در بندر فاو منهدم نمودند.

روز بیست و یكم آبان‌ماه 59 خلبانان پایگاه هوایی بوشهر (پایگاه ششم شكاری) با تعداد2 فروند فانتوم «اف‌ـ4ئی» و 6768 پوند مهمات جنگی پالایشگاه فاو را مورد یورشهای هوایی خود قرار دادند و در همین راستا با دو فروند دیگر كاروان تریلرهای حامل سوخت وارداتی به تعداد 12 دستگاه تریلی كه از كویت به بندر صفوان وارد شده بودند را با آتش بمب‌های خود و حجم 6768 پوند مهمات جنگی منهدم كردند.

روز بیست و دوم آبان ماه خلبانان پایگاه ششم شكاری بوشهر با یك فروند هواپیمای فانتوم «اف‌ـ4یی» و 3384 پوند مهمات جنگی دو مخزن سوخت در پالایشگاه فاو را منهدم كردند.

در این روز (22/8/59) خلبانان پایگاه سوم شكاری در همدان با تعداد 2 فروند هواپیمای فانتوم «اف‌ـ4یی» و 6768 پوند مهمات جنگی تأسیسات نفتی حلفائیه را در استان العماره در هم كوبیدند.

روز بیست و سوم آبان‌ماه 59 خلبانان پایگاه دوم شكاری در تبریز با تعداد 4 فروند هواپیمای تایگر «اف‌ـ5یی» و 9200 پوند مهمات جنگی 23 مخزن سوخت و مواد نفتی در موصل عراق را به آتش كشیدند كارشناسان ، خسارات وارده را (900000) نهصد هزار بشكه برآورد نمودند، در این عملیات هواپیمای حامل ستوانیكم پرویز ذبیحی اتركلا یا (عطرگله) مـورد هدف شكاری‌های دشمن قرار گرفت و سقوط كرد و خلبان آن شهید گردید. لیدر این گروه پروازی نیز سرهنگ دوم خلبان محمد دانشپور بود كه در صفحه‌ی گذشته عكس او چاپ شده است. دیگر هم پرواز این گروه ستوانیكم خلبان مصطفی اردستانی بود كه از قهرمانان جنگ شد و پس از جنگ در یك سانحه هواپیمای مسافربری به شهادت رسید.

ستوانیكم خلبان پرویز ذبیحی اتركلا ( عطرگله) شهید این عملیات در روز  بیست وسوم آبان ماه 59

*****

در این روز (23/8/59) خلبانان پایگاه ششم شكاری با هواپیماهای فانتوم «اف‌ـ4یی» خود به تعداد 2 فروند و 6768 پوند مهمات جنگی بر تأسیسات نفتی بندر فاو تاختند و آنرا بمباران كردند و دو مخزن سوخت را در این منطقه به آتش كشیدند.

روز بیست و چهارم آبان 59 خلبانان پایگاه هوایی تبریز (پایگاه دوم شكاری) با تعداد چهار فروند هواپیمای تایگر «اف‌ـ5ئی» و 9200 پوند مهمات جنگی بر پالایشگاه كركوك در شمال عراق تاختند و خسارات وارده را 80 درصد گزارش كردند.

سرهنگ دوم خلبان عباس دوران از قهرمانان جنگ. او در اجرای عملیات بمباران مراكز نفتی دشمن فعالیت فراوان داشت. آخرین پرواز او برای برهم زدن كنفرانس سران غیر متعهدها بر فراز پالایشگاه الدوره در خاك عراق بود كه به شهادت رسید.

*****

روز بیست و پنجم آبان مـاه 59 خلبانان پایگاه ششم شكاری در بوشهر با تعداد 6 فروند هواپیمای فانتوم «اف‌ـ4ئی» به تأسیسات نفتی بندر فاو یورش بردند و با 20304 پوند مهمات جنگی مخازن سوخت و ساختمان مركزی این مجموعه را ویران كردند و یك كاروان حامل مواد سوختی و مشتقات نفتی وارداتی در گمرك صفوان را مورد حملات هوایی خود قرار دادند.

روز بیست و ششم آبان خلبانان پایگاه ششم شكاری مجدداً با 2 فروند هواپیماهای فانتوم «اف‌ـ4ئی» خود خطوط لوله نفت در منطقه فاو را بمباران كردند مهمات مصرف شده شامل 6768 پوند مهمات جنگی بود.

روز بیست و نهم آبان خلبانان پایگاه ششم شكاری در بوشهر مجدداً با 2 فروند از هواپیماهای «اف‌ـ4ئی» خود و 6768 پوند مهمات جنگی تأسیسات نفتی فاو را در هم كوبیدند.

روز یكم آذرماه 59 خلبانان پایگاه هوایی بوشهر با تعداد 2 فروند هواپیمای «اف‌ـ4ئی» و 6768 پوند مهمات جنگی مخازن نفت فاو را در هم كوبیدند و به آتش كشیدند.

روز سوم آذرماه 59 خلبانان پایگاه سوم شكاری شهید نوژه در همدان با 3 فروند از هواپیماهای فانتوم «اف‌ـ4ئی» و «10152» پوند مهمات جنگی به تلمبه‌خانه K-2 در مختصات جغرافیایی 34ْ 30َ 54ً شمالی و 34ْ 00َ 24ً شرقی یورش بردند و آنجا را منهدم كردند. خسارات وارده بر این تشكیلات را 50 درصد برآورد نموده‌اند.

روز چهارم آذر ماه 59 خلبانان پایگاه دوم شكاری با 4 فروند از هواپیماهای تایگر خود (اف‌ـ5ئی) و 9200 پوند مهمـات جنگی علیه منابع نفتی كركوك به پرواز درآمده و 9 مخزن سوخت به ظرفیت نزدیك به یك میلیون بشكه نفت و یك ساختمان تلمبه‌خانه‌ی نفتی را در همان منطقه منهدم كردند.

در این روز (4/9/59) خلبانان پایگاه سوم شكاری همدان در یك عملیات هوایی با تعداد 4 فروند هواپیماهای فانتوم خود پالایشگاه «الفتاح» و تلمبه‌خانه‌ی «K-2» را در شمال تكریت با 13536 پوند مهمات جنگی در هم كوبیدند.

روز یازدهم آذرماه 59 خلبانان پایگاه سوم شكاری در همدان با تعداد3 فـروند هواپیمای فانتوم خود و 10152 پوند مهمات جنگی تلمبه‌خانه‌ی نفتی «K-1» در موقعیت جغرافیایی 35ْ 31َ شمالی 44ْ 20َ شرقی بمباران نمودند.

روز سیزدهم آذرماه 59 خلبانان پایگاه سوم شكاری با تعداد 2 فروند هواپیمای فانتوم «اف‌ـ4ئی» مجدداً تلمبه‌خانه‌ی نفتی «K-2» در شمال فرودگاه تكریت را با 6768 پوند مهمات جنگی در هم كوبیدند و به میزان 50 درصد گزارش خسارات وارده دریافت شد.

در این روز (سیزدهم آذر) خلبانان پایگاه ششم شكاری با تعداد 2 فروند هواپیماهای فانتوم خود و 6768 پوند مهمات جنگی تلمبه‌خانه‌های مستقر بر روی دو پایانه‌ی نفتـی البكر و الأمیه در شمال غرب خلیج‌فارس را درهم كوبیدند.

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده