پرسش و پاسخ هفته
آیا در لغو قراردادهای تسلیحاتی و عدم دریافت آن در اوایل انقلاب، ارتش مقصر بود یا خیر؟ اگر نبود چرا برای جلوگیری از آن کاری نکرد؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

ارتش دخالتی در لغو قراردادهای تسلیحاتی نداشت و برای جلوگیری از انجام آن که از زمان دولت بختیار شروع شده بود و تا دولت موقت ادامه داشت، تلاش کرد؛ حتی بعد از پیروزی انقلاب در جلوگیری از پس دادن تعدادی از سلاح های موجود و استفاده نامناسب از تجهیزات موجود تلاش فراوانی انجام داد، منتها در آن برهه ارتش در ملاحظات سیاسی نقش چندانی نداشت. ضمن اینکه خرید و تجهیز و تسلیح ارتش از وظایف وزارت دفاع بوده و هست و صرفاً اعلام نیاز، تست ابزار، تجهیزات، تسلیحات و تصمیمات قبل از خرید با ارتش می باشد. در زمان دولت موقت تفکر بر این بود که ما نمی خواهیم با کسی بجنگیم، پس چه نیازی به این سلاح ها داریم. البته به نظر می رسد دست خود امریکا در کار بود، برای اینکه این سلاح ها را ندهند، چون آنها می دانستند عاقبت کار با ما درگیر خواهند شد و بهتر بود که این سلاح ها را از ما دور کنند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده