گزارش آموزش معارف جنگ کارکنان پایور استان آذربایجان شرقی
هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری ورشادت وایثارگری رزمندگان اسلام درهشت سال دفاع مقدس

اولین دوره آموزش معارف جنگ را برای کارکنان پایور گروه 11 توپخانه  مراغه به مدت 1 ساعت و به استعداد  605 نفر در استان آذربایجان شرقی  در مورخه 20/02/96 اجرا نمود.

 

آماراولین دوره آموزش معارف جنگ برای کارکنان پایور

ردیف

تاریخ شروع دوره

شماره دوره

محل برگزاری دوره

تعداد کارکنان پایور

جمع کل

1

20/02/96

اولین

مراغه

605

605

2

 

3

 

4

 

 

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده