پرسش و پاسخ هفته
موضع شورای امنیت سازمان ملل در جنگ تحمیلی چه بود؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به این پرسش ارائه شده است، آیا شما بازدید کنندۀ عزیز به ویژه محققین و پژوهشگران و پیشکسوتان گرانقدر عرصۀ دفاع مقدس این پاسخ را تأیید می کنید؟ یا شاید نظر تکمیلی یا نظر دیگری دارید، در هر صورت خوشحال می شویم اگر نظر خود را در ذیل همین مطلب درج نمائید تا برای استفادۀ دیگران منتشر نمائیم

ملاحظات سیاسی نقش چندانی نداشت. ضمن اینکه خرید و تجهیز و تسلیح ارتش از وظایف وزارت دفاع بوده و هست و صرفاً اعلام نیاز، تست ابزار، تجهیزات، تسلیحات و تصمیمات قبل از خرید با ارتش می­باشد. در زمان دولت موقت تفکر بر این بود که ما نمی­خواهیم با کسی بجنگیم، پس چه نیازی به این سلاح­ها داریم. البته به نظر می­رسد دست خود امریکا در کار بود، برای اینکه این سلاح­ها را ندهند، چون آنها می­دانستند عاقبت کار با ما درگیر خواهند شد و بهتر بود که این سلاح­ها را از ما دور کنند.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده