مشروح گزارش جلسه بررسی و نقد کتاب« جنگ ایران و عراق؛ پیش درآمدی بر یک نظریه» در دانشگاه عالی دفاع ملی(5)

آخرین سخنران این جلسه آقای دکتر امینیان، از رزمندگان دوران جنگ تحمیلی، پژوهشگر حوزه دفاعی و راهبردی ونیز از دیپلمات...

مشروح گزارش جلسه بررسی و نقد کتاب« جنگ ایران و عراق؛ پیش درآمدی بر یک نظریه» در دانشگاه عالی دفاع ملی(4)

ناقد بعدی، سرهنگ دکتر مهران شمس احمر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه دفاعی و راهبردی بود، که کتاب را از...

مشروح گزارش جلسه بررسی و نقد کتاب« جنگ ایران و عراق؛ پیش درآمدی بر یک نظریه» در دانشگاه عالی دفاع ملی(3)

سومین سخنران و دومین ناقد کتاب، امیر سرتیپ دوم مسعود بختیاری، از طراحان عملیات های زمان جنگ، پژوهشگر ومدرس کنونی...

مشروح گزارش جلسه نقد کتاب « جنگ ایران و عراق؛ پیش درآمدی بر یک نظریه» در دانشگاه عالی دفاع ملی(2)

دومین سخنران و اولین ناقد کتاب، امیر سرتیپ سید ناصر حسینی، جانشین اسبق فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران...

مشروح گزارش جلسه بررسی و نقد کتاب « جنگ ایران و عراق؛ پیش درآمدی بر یک نظریه» در دانشگاه عالی دفاع ملی(1)

اشاره جنگ هشت ساله رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم ترین وقایع سال های پایانی قرن...

پرسش و پاسخ هفته

موضع شورای امنیت سازمان ملل در جنگ تحمیلی چه بود؟ پاسخ زیر بر اساس نظرات تعدادی از پیشکسوتان و اساتید...