سرباز در خاطرات دفاع مقدس
(45) ارتقاء درجه بعضي وقتها در جبهه افرادي پيدا ميشدند كه به خاطر مهارت در رسته تخصصيشان و جديت در فراگيري و به كارگيري موارد آموزشي خيلي زود گل ميكردند و نام آنها غير از گروهان خودشان تا چند گروهان ديگر و حتي به گردان ميرسيد و دهان به دهان ميگشت. يكي از اين افراد تك تيراندازي بود كه تخصص شكار تانك داشت و در شليك موشك و انهدام ادوات دشمن مهارت فراواني پيدا كرده بود.

وظيفه خدمتي من در جنگ ديده‌باني موشك بود. يك بار در گرماي شديد تابستان جنوب در محور شهرك زبيدات عراق مشغول ديده‌باني بودم كه متوجه شدم يك كاميون حامل مزدوران عراقي و مهمات دشمن در وسط اتوبان العماره خراب شده است. با ديدن اين صحنه بلافاصله موضوع را به تيرانداز دسته اطلاع دادم. او هم با سرعت به همراه كمك تيرانداز به سكوي پرتاب آمد، دستگاه كنترل را چك كرد و موشك در كمتر از يك دقيقه آماده شليك شد.

 يكي از ويژگي‌هاي موشك ماليوتكا اين است كه در بخش انتهايي خود ماده رسامي دارد كه تيرانداز مي تواند با توجه به نور آن، موشك را تا فاصله‌هاي دور ببيند و آن را هدايت كند، اما آن روز موقعي كه تيرانداز دسته به سكوي پرتاب آمد و آماده شليك شد، نور خورشيد مستقيم توي چشم‌هايش مي‌زد و موجب ناپديد شدن موشك مي شد.

با وجود اين شرايط او به هر زحمتي كه بود، كاميون دشمن را هدف گرفت و شليك كرد. موشك به هوا پرتاب شد و داشت با سرعت به سمت كاميون پيش مي رفت. همه بچه‌ها روي خاكريز آمده بودند و با اضطراب و به هزار زحمت موشك را با چشم‌هاشان همراهي مي‌كردند. هنوز 12 ثانيه از شليك نگذشته بود كه موشك به كاميون برخورد كرد، بعد در يك چشم به هم زدن كاميون به هوا رفت و آتش گرفت.

با انفجار كاميون ولوله شادي ميان بچه ها افتاد و همه ما تا مدت‌ها از هدف‌گيري دقيق تيراندازمان با وجود آن شرايط نامناسب سر كيف بوديم.

اسم اين تك تيرانداز عباس عموزاده بود كه به پشت گرمي آموزش‌هاي درست و رعايت همه نكات آموزشي، با اعتماد به نفس كامل موشك‌هاي ماليوتكا را به سمت مواضع دشمن شليك مي‌كرد و تقريباً هميشه موفق بود.

موفقيت‌هاي پي‌درپي او باعث شد خيلي زود آوازه‌اش در كل منطقه به عنوان حرفه‌اي‌ترين تك تيرانداز بپيچد. به دليل همين مهارت، خيلي زود مورد توجه فرماندهان قرار گرفت، به دستور آن‌ها به ارتقاء درجه تشويق شد و به درجه گروهبان‌يكمي رسيد.

تاريخ حادثه: 20/5/62    زبيدات

 

كس چون تو طريق پاكبازي نگرفت       با زخم نشان سرفرازي نگرفت

 زين پيش دلاورا چون تو شگفت        حيثيت مرگ را به بازي نگرفت2

 

پا نوشته ها:

1-سرباز وظیفه ابراهیم نادری؛ جمعی لشکر 21 حمزه (س)

2-زنده یاد سید حسن حسینی؛ روزنه ماه، روزبه فروتن پی، خورشید باران 84

 

منبع: سرباز و خاطرات دفاع مقدس،صدیقی، سیامک،1388، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده